Provincieraad – Mondelinge vragen

Doortrekkersterrein Herent

Vraag van Willy Smout Eind december was er in de gemeente Herent heel wat commotie over de mogelijke inplanting van een doortrekkersterrein in de Tildonksesteenweg. Gedeputeerde Robijns was aanwezig op de plaatselijke informatieavond. In...