Weer enkele maanden uitstel van executie voor Di Rupo

België is voor de Vlamingen niet meer de juiste structuur

Het Vlaams Belang is niet erg onder de indruk van het bereikte akkoord over de begrotingscontrole van afgelopen nacht. Het knip- en plakwerk, de zeer vage besparingsmaatregelen en het gebrek aan structurele ingrepen tonen aan dat de regering zijn vel weer gered heeft voor enkele maanden. In het najaar zal Di Rupo ongetwijfeld weer enkele miljarden euro’s moeten vinden om zijn begroting op koers te houden (lees: een tekort van 2,4 % van het BBP of zowat 9 miljard €).

Zoals voorspeld heeft de regering Di Rupo zich vooral toegespitst op de inkomstenzijde. Ook de woordspeling is belangrijk: er zijn geen nieuwe belastingen, maar wel een verhoging van de bestaande belastingen. Het enige wat structureel is, is de zoektocht naar verhoogde inkomsten en bijkomende éénmalige maatregelen. Van echte structurele besparingen aan de uitgavenzijde is helemaal geen sprake.

Nadat het behalen van het begrotingsevenwicht al met een jaar is opgeschoven, zal nu nog maar moeten blijken of het verder leegroven van de Nationale Bank met 325 miljoen euro nog als een structurele maatregel zal beschouwd worden?

Ook aan de gigantische budgettaire uitdagingen zoals de kostprijs van de vergrijzing, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de structurele afbouw van de staatsschuld wordt zelfs niet de minste aanzet gegeven. Ook pensioen- en arbeidsmarkthervormingen blijven uit.

Kortom, dit is opnieuw een begrotingscontrole om zichzelf in het zadel te houden en zonder toekomstvisie, noch voor de middellange, noch voor de lange termijn. Het is dus opnieuw een operatie “doorschuiven en uitstellen” geworden. Andermaal is gebleken dat België voor de Vlamingen niet de juiste structuur meer is om de toekomst te kunnen aanvatten.

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger

Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang