De gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 komen steeds dichterbij. Op dit moment wordt het beleid van de meerderheid (DDS, N-VA en SP.a) door alle partijen onder de loep genomen en geëvalueerd. Wat ook belangrijk om te weten is, is de activiteitsgraad of de democratische inbreng van de gemeenteraadsleden gedurende de voorbije (bijna volledige) legislatuur (2007 – juni 2012).

Daarom stelde Vlaams Belang afgelopen maandag een schriftelijke vraag aan de Diestse burgemeester Laurys waarin wij peilden naar de inzet en inbreng van de gemeenteraadsleden. Onze vraag werd opgesplitst in 3 onderdelen:

1) Het aantal ingediende voorstellen van elk individueel raadslid en dit per kalenderjaar en per raadslid.
2) Het aantal interpellaties dat elk gemeenteraadslid ingediend heeft, per kalenderjaar en per raadslid.
3) Het aantal mondelinge vragen dat elk gemeenteraadslid heeft gesteld, per kalenderjaar en per raadslid.

Uit de onderstaande antwoorden bleek dat gedurende de ganse legislatuur slechts 11 raadsleden initiatieven nam in de gemeenteraad. Een zeer bedroevend resultaat!

Alles samen blijkt dat Bieke Ceuppens van het Vlaams Belang met kop en schouder boven de andere politieke actievelingen uitstak. Bieke Ceuppens nam maar liefst 53 initiatieven, op lange afstand gevolgd door de De Graef (35) en Reynders (27) van Open-VLD. Alle andere raadsleden bleven onder de 20 initiatieven…

Vlaams Belang is dan ook enorm trots op haar fractieleider in de Diestse gemeenteraad. Bieke Ceuppens diende niet minder dan 31 interpellaties in, een waar record in Diest! Hiermee bewijst ze dat ze de bekommernissen van de Diestse burgers als geen ander ook daadwerkelijk ter harte neemt. Ook in de toekomst zal ze dit met heel veel enthousiasme blijven verder doen!

Andy Bonnyns
Voorzitter Vlaams Belang Diest

Foto van Bieke Ceuppens:

bieke ceuppens