Vraag van Jan Laeremans aan de deputatie

In het Nieuwsblad van 5/3 las ik dat het gemeentebestuur van Wemmel zeer boos is op het Brussels Gewest omwille van het parkeersbeleidsplan dat in de steigers staat.

De schepen van mobiliteit beweert dat het Gewest van de rand één groot parkeerterrein wil maken, wat zich niet alleen in Wemmel, maar ook in Strombeek, Groot-Bijgaarden enz. zou laten voelen.

Brussel wil namelijk veel hogere parkeertarieven invoegen, waardoor de automobilisten aan de rand van de stad zullen proberen te parkeren, hoewel daar nu al een oververzadiging is en de eigen inwoners nauwelijks parkeerplaats vinden. Als dat klopt, zijn heel wat Vlaams-Brabanders daarvan de dupe.

Mijn vragen aan de deputatie

1) Is de deputatie door het Brussels Gewest op de hoogte gebracht van dat nieuwe verkeersbeleidsplan? Neen

2) Moet de provincie daar bij het openbaar onderzoek een advies over geven? Neen

3) Heeft de deputatie zich hierover beraden? Neen, nog niet

4) Heeft ze aan de dienst mobiliteit opdracht gegeven om dat plan te onderzoeken? We gaan dat doen

5) Heeft de deputatie al contact opgenomen met de gemeenten rond Brussel om een gezamenlijke strategie te bespreken? Neen, maar we gaan dat zeker bekijken