Hieronder kunt u onze tussenkomst lezen bij het budget voor 2016.

Mijnheer de voorzitter,
waarde collega’s,

Het Vlaams Belang begrijpt dat het voor onze provincie niet zo makkelijk was om een meerjarenplanning op te maken, aangezien de Vlaamse regering vanaf 2017 de opcentiemen gaat vervangen door een dotatie. Dat heeft ze allicht geleerd van de federale overheid die ook aan Vlaanderen en Wallonië het recht niet gunt om eigen belastingen te heffen, met alle gevolgen van dien. Het zal zorgen voor blijvende onzekerheid en gebrek aan verantwoordelijkheid.Wij hebben er in elk geval niet voor gekozen om de provincies te laten voortbestaan in een vorm tussen hangen en wurgen.

U weet dat wij dit budget gaan afkeuren zoals we dat de vorige jaren hebben gedaan: de BBC die voorligt blijft immers een Bijna Blanco Cheque
1) Er is bijna nergens een vergelijking met de vorige jaren, want dat is blijkbaar te moeilijk en te duur
2) er staan amper cijfers in, en alleen maar tot op het niveau van de actieplannen. Wat de acties gaan kosten krijgen we nog steeds niet, tenzij achteraf, als het al te laat is dus.
3) de meerjarenplanning is gewoon fictie
4) de personeelstabel is totaal onbruikbaar wegens onvergelijkbare gegevens: het cijfer van 2015 is dat van na de 3debegrotingswijziging, wat sterk verschilt van de initiële vertrekbasis; voor 2017 worden de statuten aan 100 % geteld, voor 2016 is daar al een hele correctiefactor op toegepast. Toen we daar in de commissie over struikelden, deed gedeputeerde Dekeyser een openhartige uitspraak – die natuurlijk niet in het verslag staat – “Ik heb die rommel niet opgesteld”. Hoe moeten wij dan nog kunnen volgen?
Nu hebben we in ieder geval de indruk dat er helemaal geen personeelsafbouw wordt voorzien.
5) grafieken, taartdiagrammen en extra vergelijkingen krijgen we pas te zien bij de presentatie voor de raad

Kortom, een veel te weinig transparant basisdocument voor een democratie! We merken ondanks alle onduidelijkheid natuurlijk wel op dat er een verschuiving is gebeurd naar de grondgebonden bevoegdheden. Wellicht is dat ook verdedigbaar, maar ook dat wordt niet duidelijk becijferd in dit ontwerp.

Nog een tweede vaststelling is dat de uitgaven voor 2016 wel heel erg hoog geraamd worden, een beproefde methode allicht om dan in 2017 nog een pak van de overschotten te kunnen gebruiken als de dotatiekraan niet ver genoeg open staat.

Ten derde zien we dat de klimaathysterie blijft duren: “In Parijs wordt over de toekomst van de mensheid beslist” (Stefaan Boogaerts, Groen) Wij vinden dat compleet van de pot gerukte verwachtingen. In de kranten lezen we de voluntaristische titels als: “Gaan we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 of tot 2 graden?” Net alsof er ergens een grote globale thermostaat hangt die we vanuit onze woonkamer kunnen regelen. En hoe meer honderden miljarden we ertegenaan gooien, hoe lager we de temperatuur zullen krijgen…Het lijkt ons een middeleeuwse aflatenhandel: wie pakken poen op tafel legt, krijgt een VIP-plaats in de groene hemel en wordt nooit meer “fossiel van de dag” genoemd.

Wat gaat al dat geld uiteindelijk opgeleverd hebben aan daadwerkelijke CO2-vermindering? Dat zal na het vijfjarenplan misschien blijken. In het beste geval een globaal lager energieverbruik, maar zelfs dat is met een stijgende wereldbevolking heel erg twijfelachtig. Het is bovendien een volslagen illusie dat we daarmee het klimaat kunnen bijsturen.

De enige zekerheid die we nu al hebben is deze: veel hogere uitgaven voor de overheid – onze provincie geeft zeker 50 000 euro extra voor haar klimaatplannejes- en vooral een peperdure energierekening voor de belastingbetalers. Gisteren berekende de Vreg nog dat bij een gemiddeld verbruik van 3500 kwh de doorsnee factuur van 675 euro naar 1005 euro stijgt.
Het was nog niet genoeg dat een elektriciteitsrekening nu al voor ¾ uit allerlei taksen bestaat, neen, de Turteltaks haalt bij ieder van ons vijf jaar lang minstens 100 euro extra uit onze zak. Voor wie met accumulatiekachels verwarmt – zelfs al neemt hij 100 % groene stroom af – loopt de rekening op tot 290€ of zelfs 770 € per jaar. En dan maar elektrische auto’s aanmoedigen! Maar de beurzensnijders doen het voor een goed doel: de put van de zonnepanelensubsidies dempen. En in één moeite door anticiperen we op een biomassacentrale of twee. Als de burger niet in opstand komt, zal er na die 5 jaar ongetwijfeld nog een slag van de windmolens bij komen.Het perverse gevolg hiervan zou trouwens kunnen zijn dat er heel wat gezinnen hun elektrische verwarming gaan vervangen door een gasinstallatie, een houtpellet- of kolenkachel. Is dat dan beter voor het klimaat?

Maar voor Groen is dat allemaal geen probleem. Zij behoren meestal toch tot de begoede burgers, vinden dat energieverbruik veel meer moet belast worden en denken dat de staat oneindig kan blijven uitgeven. Tijdens de presentatie over de klimaatstudie van twee onderzoekers na de provincieraad van eind november gaf men voorbeelden uit Nederland waar huizen energiezuinig werden gemaakt voor een slordige 45.000 euro. Het ezeltje dat geld schijt hebben we evenwel nergens zien opduiken.

In ieder geval, als onze overheid zo’n enorme bedragen moet stoppen in groene energie en dan ook nog niet eens mag kiezen voor een nieuwe Thoriumreactor zoals Noorwegen die plant, dan gaan we ons blauw betalen.

En dat zal dan natuurlijk betekenen dat er amper centen overblijven voor andere actuele problemen. Parijs heeft immers aangetoond dat we veel meer zouden moeten investeren in veiligheid, in onze politie en ons leger. Niveau 3 is al amper vol te houden, laat staan niveau 4 zoals we dat enkele dagen mochten beleven. Als ik moet kiezen tussen minder CO2 of minder landgenoten die de lucht in gaan, dan is mijn keuze rap gemaakt.

Collega’s,dat brengt me tot de motie die begin dit jaar door jullie werd goedgekeurd.
De provincieraad zal zelf alles in het werk stellen om in onze provincie de democratische vrijheden te verdedigen en te promoten, met als doel iedereen zich veilig en thuis te laten voelen in onze provincie.Welnu, collega’s, waar is dat de afgelopen maanden gebeurd? Waarom is er in het magazine dat we in alle bussen steken niet één keer een artikel hierover verschenen?
Is het zo moeilijk om pakweg iets te schrijven over vrouwenbesnijdenis, eremoord, gedwongen huwelijken, vervolging van homo’s of van mensen die hun geloof afvallen? Daar vind je toch zeker wel getuigen van, desnoods anoniem? Kost het te veel moeite om onze vrijheden echt te verdedigen of wil je niet op de zere tenen van een deel van de moslims trappen?

We vernamen dat de deputatie daarentegen wel overweegt om in het kader van onderwijsflankerende maatregelen een campagne op te zetten in de kleuter- en lagere school, om kinderen te laten applaudisseren voor klasgenootjes met 2 vaders of twee moeders. Moeten wij voor zulke pietluttige en onnatuurlijke kwesties nu in hemelsnaam geld uittrekken? Heeft een kind niet op de eerste plaats recht op een vader en een moeder? Kunnen de juffen en de meesters die zeldzame gevallen zelf niet even uitleggen en gedaan?

Als je als provincie nog een beetje ernstig wil overkomen, laat dan zulke irrelevante zaken achterwege en zet uw centen nog even opzij voor de moeilijke jaren die ons mogelijk te wachten staan.

Jan Laeremans