Provincieraad – Schriftelijke vragen

Kampenhout-SAS

Betreft : uw vraag van 19.09.2013 i.v.m. Kampenhout-Sas De argumentatie van gedeputeerde Dekeyser is de volgende: Tijdens de provincieraad van maart 2012 is het raadsvoorstel voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van provinciaal...