Cijfers anderstaligen in onderwijs Vlaamse Rand: Bewijs dat Vlaams randbeleid faalt

De cijfers over het aantal anderstaligen in het basisonderwijs in de Vlaamse Rand tonen op een frappante wijze aan dat de Vlaamse Rand verder ontnederlandst. Deze cijfers zijn niet nieuw: twee weken geleden werd hierover een zeer uitvoerig debat gehouden in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement.

Voor het Vlaams Belang heeft de Vlaamse overheid veel te lang laten betijen. De scholen zitten al veel langer met de handen in het haar, maar er werd nooit echt naar hen geluisterd.

De massale instroom van anderstaligen in het Vlaams onderwijs in de Rand, heeft uiteraard alles te maken met de massale anderstalige inwijking vanuit Brussel. De Vlaamse regering is er nooit in geslaagd hierop een adequaat antwoord te geven, en daar draagt bevoegd minister Bourgeois een grote verantwoordelijkheid voor. De hoeraberichten over het succes van de lessen Nederlands voor anderstaligen die met de regelmaat van een klok de wereld worden ingestuurd, worden immers steevast ingehaald door de realiteit op het terrein.

De mogelijkheden die de scholen vandaag hebben om de instroom van anderstaligen op te vangen of in te dijken, zijn ruim onvoldoende. Het moet mogelijk zijn, naar analogie met het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, voorrang te geven aan Nederlandstaligen. Daarnaast pleit het Vlaams Belang nogmaals voor het veralgemenen van taalbadklassen. Van anderstaligen die zich in een school aandienen, dient een taaltest te worden afgenomen. Indien blijkt dat leerlingen het Nederlands niet machtig genoeg zijn om op een normale wijze de lessen te volgen en te begrijpen, moet hen gedurende een jaar via een taalbadklas intensief het Nederlands bijgebracht worden, vooraleer zij het curriculum aanvatten.

Meer in het algemeen moet echter de instroom van anderstaligen in de Rand ingedijkt worden. Brussel schuift op dit ogenblik gewoon de problemen af op de Rand. Met de demografische evolutie die zich aandient, zal dit fenomeen nog toenemen. In plaats van dit lijdzaam te ondergaan, moet de Vlaamse regering eindelijk een beleid voeren waarbij het Brussels Gewest op zijn verantwoordelijkheid gewezen wordt, en een woonbeleid ontwikkelen waarbij de Nederlandstaligen niet alleen in de Rand blijven wonen, maar er ook terug komen wonen.

In elk geval tonen deze cijfers, voor zover nog nodig, aan dat het Vlaams Randbeleid tot nu toe gefaald heeft.

Joris Van Hauthem
Vlaams Volksvertegenwoordiger
0475 78 37 49

Gerda Van Steenberge
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Bart Laeremans
Senator