Schriftelijke vraag van Ludo Monballiu

In de “Beleidsnota Vlaamse Rand 2009-2014” van minister Bourgeois lezen we het volgende : “Ik zal in samenwerking met de provincie duidelijke richtlijnen opstellen voor de lokale overheden om tot een concrete toepassing van de taalwetgeving te komen. De nodige vormingsmomenten worden gepland”.

Graag had ik vernomen of die richtlijnen zijn opgesteld, wat ze behelzen en of ze aan de lokale overheden werden overgemaakt. Is er ter zake al vorming voor de gemeentelijk overheden georganiseerd? Indien ja, wie controleert of de ambtenaren zich conform de richtlijnen gedragen?