Geregeld krijgen wij tips of meldingen van personen uit of van buiten degemeente over wantoestanden wat taalgebruik in Zaventem betreft. Veelal gaat het over firma’s, handelszaken, verenigingen die een loopje nemen met het Nederlandstalig karakter van de gemeente. Wij nemen uiteraard ook zelf het initiatief en voortouw. Onlangs nog met onze actie tegen de firma Picard die eentalig Franse reclamebrochures verspreidde te Sint-Stevens-Woluwe. We haalden hiermee de pers en slaagden er in de schepen voor het “Vlaams karakter” van Zaventem  te motiveren om ons standpunt te delen en onze actie te volgen.

“Patiënt” deze week was “Domino’s Pizza”, een pizzazaak behorend tot een groter keten. Eentalig Franse affiche i.v.m. de corona veiligheidsmaatregelen in de wachtkamer, klanten worden geregeld in het Frans aangesproken, tweetalige opschriften, op de website valt men eerst op een Franse tekst…

Wij contacteerden de hoofdzetel van “Domino’s Pizza” te Berchem met de melding dat hun franchisenemer te Zaventem klaarblijkelijk niet op de hoogte was van het taalstatuut van de gemeente. Tegelijkertijd doken esthetisch verantwoord aangebrachte kleefvignetten “Hier spreekt men Nederlands” op… En er volgde nog een telefonisch contact met een verantwoordelijke van de Zaventemse vestiging. Resultaat bleef niet uit. De Franstalige affiche verdween, benevens een aantal andere Franse teksten. Nieuw aangebrachte reclame op de vensters is in het Nederlands.

Overreding is onze tactiek bij niet respecteren van onze taal. Wij stellen meer en meer vast dat zuivere onwetendheid hier dikwijls aan de basis van ligt. In veel gevallen heeft men geen benul van de Belgische staatsstructuur en denkt men gewoon dat Zaventem een uitvloeisel van Brussel is en tot het Brussels Gewest behoort.

Daarom beklemtonen wij nog eens het belang nieuwkomende handelaars  degelijk te informeren. Dat is de taak van het gemeentebestuur. De “dienst bevolking” dient middels een brochure of een persoonlijk gesprek duidelijk te maken dat enkel het Nederlands de voertaal van onze gemeente is. Zelfde voor de ondernemingsloketten in de Rand. Een gemeentelijk ambtenaar zou kunnen toekijken en controleren of deze richtlijn opgevolgd wordt.

HIERONDER DE BRIEF DIE WE OVERGEMAAKT HEBBEN AAN DOMINO’S

Geachte directie,

Diverse personen die een aankoop deden in uw vestiging Kleine Daalstraat 2, Zaventem, maakten er ons opmerkzaam op dat daar een eentalig Franse affiche (zie bijlage) i.v.m. de coronabestrijding, in de wachtruimte werd aangebracht. Meer nog, geregeld werden de klanten ook eerst in het Frans aangesproken….

Het zou u bekend moeten zijn dat Zaventem een Vlaamse gemeente is, gesitueerd in het Vlaams Gewest en met het Nederlands als voertaal. Het is niet de Vlaamse meerderheid die zich moet aanpassen aan een Franstalige minderheid, maar omgekeerd.

Wij verzoeken u derhalve een Nederlandstalige affiche aan te brengen en de nodige opmerkzaamheid op te brengen in de contacten met de klanten. Mochten wij u kunnen helpen door het bezorgen en aanbrengen van zo ’n affiche, zullen wij dat graag doen. Wij hopen overigens dat u uw franchisenemer zal bijscholen en bijbrengen dat Zaventem geen verlengsel van Brussel is.

Wij hopen op uw goede wil om de zaak te regulariseren. Alvast bedankt.

Mvg,