Liedekerks gemeenteraadslid Ben Bessemans is een levende legende. Naar aanleiding van de opmaak van het lokaal blad vroegen wij hem een ‘korte’ samenvatting van zijn werkzaamheden voor de partij tot op heden. Wij laten u graag meegenieten met het antwoord. Het verhaal van Ben Bessemans door hemzelf:

“Hier volgt een deel van mijn leven in dienst van de partij.

Kort nadat Karel  DILLEN de Vlaams Nationalistische Partij (VNP) begin oktober 1977 had opgericht, ben ik enkele weken later lid geworden. Ik woonde toen in St-Joost-Ten-Node. Ik ben in de zomer van 1980 naar Liedekerke verhuisd bij mijn toenmalige vriendin, en in 1985 werd zij mijn wettelijke echtgenote.

 In 1978 kwam mijn partij voor het eerst op onder de naam Vlaams Blok. Ik herinner mij nog dat ik de kandidatenlijst getekend heb in café “UILENSPIEGEL” Daar hadden nadien ook de BHV vergaderingen plaats. Ik heb daar ook vrijwillig de verwarming in de kelder, waar de vergaderruimte kwam, helpen aanleggen.

In 1982, het prille begin van het VB, was het moeilijk om in Sint-Joost-Ten-Noode (waar ik nog gedomicilieerd was) een VB lijst voor de gemeenteraadsverkiezing op te stellen. Samen met enkele rechtse vrienden hebben wij toen een  F.N.K. lijst ingediend. Mijn bijhorende tekst was volledig in de gedachtenlijn van het VB. Een 2-talige lijst: Force Nouvelle Nieuwe Kracht.

Volgens mijn archiefgegevens was er op 16 maart 1984 een uitzending van derden (NOS). Ik had in een speciaalzaak 100 meter jutestof gekocht voor 10 grote spandoeken(100 cm lang en 90 cm breed) om op elke snelweg aan de brugleuning te hangen. Eén aan elke kant. De tekst was: ‘Kijk vanavond 19u15 BRT 1’. Volgens een verslaggever van het VB maandblad bleven er tot ’s avonds zeker 4 doeken hangen. Om 3u in de ochtend begonnen samen met een vriend en nog voor de ochtendspits was alles klaar. Van een actie gesproken.

In 1985 waren er verkiezingen voor provincie, Kamer en Senaat. Uit angst voor moeilijkheden op het werk waren ook niet zoveel leden die kandideerden. Ik kwam op voor provincie en Senaat. De partij werd groter en er kwamen veel spreekavonden in Vlaanderen. Ik heb ze talrijk bijgewoond. Ik woonde ondertussen op mijn huidig adres in Liedekerke en na een zwaar ongeval op 20 januari 1986 werd ik werkonbekwaam.

Ik had aan mijn raam ook altijd de één of andere affiche van het VB hangen. Op een dag, kort na mijn hospitalisatie, komt er een jonge kerel aan mijn deur en vraagt inlichtingen betreffende de partij. Ik heb meermaals met hem gesproken en zo ben ik te weten gekomen dat er waarschijnlijk nog jongeren in Liedekerke interesse hadden.

In 1987 is er dan een goede vooruitgang op politiek vlak gekomen en maakte ik ook  kennis met caféuitbater Patrick Asselman. in mijn gemeente. De kern werd uitgebreider en in 1989 was het zover. Op 16 oktober kwam Filip Dewinter zijn boek “HEB JIJ OOK LAST VAN PROGRESSIEVE LERAARS?” voorstellen. Tijdens deze bijeenkomst werd een kern een volwaardige afdeling. In de jaren die volgden werd VB Liedekerke de grootste van het toen nog unitaire Brabant.

Bij de verkiezingen in 1994 kwamen er 2 gemeenteraadsleden en 2 provincieraadsleden. Eén provincieraadslid weigerde correct de eed af te leggen en werd door de provincie vervangen door de volgende kandidaat op de lijst aan te duiden. Patrick Asselman hield het in 1998 voor bekeken en ging zetelen als onafhankelijke. Ondertussen waren er ook aan de top een paar wissels geweest.

In 2000 werd door de hogere leiding de arrondissementele voorzitter van Aalst, wonende in Liedekerke, gepolst om het voorzitterschap van de afdeling op te nemen. Onder zijn leiding bleef de afdeling floreren. De verkiezingen van 1999 en gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2000 waren gul voor onze partij. In Liedekerke kwamen 4 gemeenteraadsleden en één OCMW raadslid. Het OCMW-raadslid werd samen met mij ook provincieraadslid. In 2006 werden wij allen herkozen. In 2010 verlieten de voorzitter (gemeenteraadslid) en zijn echtgenote (provincieraadslid+ OCMW-raadslid) de afdeling en VB. Zij waren wel zo correct om hun “zetel”  achter te laten. Het was ooit “anders”.

Om terug te keren in 1984. Ik was toen bestuurslid in het arrondissement BHV.  In 1987 werd mij aangeboden om de ledenadministratie van BHV op mij te nemen. Ik heb daar veel werk mee gehad en ook veel kilometers gereden. Ik had toen een wedstrijd opgezet om de leden aan te zetten om ter meest leden aan te brengen tijdens het lopende jaar. Onze afdeling viel meermaals in de prijzen. Ook ons lid Gerry VDH heeft de eerste prijs gewonnen. Ik denk met 22 of 23 nieuwe leden. Het is niet alleen de geldelijke waarde dat telt, maar op het podium worden geroepen voor meer dan honderd leden uit uw regi . Dan mag je wel fier zijn. Ik ben dit blijven doen tot2003 of 2004.

Intussen op een ander front. In maart 1997 was ik medestichter van V.V.O.S.(Vlaams Verbond voor OntspanningSporten) Wij organiseerden wandel- en zoektochten alsook voetbalmatchen. Het hoogtepunt voor mij was het organiseren van een voetbaltoernooi voor de zevenhonderdste verjaardag van de GULDENSPORENSLAG van 11 juli 1302. De voorbereiding van dit evenement nam, de dertien kiesarrondissementen in Vlaanderen moesten kunnen deelnemen, anderhalf jaar in beslag. Zij moesten hun afdelingen warm maken voor de eer van beste voetbalploeg van het Vlaams Blok. De wedstrijden werden gespeeld op de terreinen van Staf Neel in de Antwerpse regio. Ook onze toenmalige voorzitter, Johan D. speelde mee met ons arrondissement.  Er konden 2 wedstrijden op zaterdag gespeeld worden. Dat bracht 4 ploegen bijeen + hun aanhang. Veel volk. Het moest altijd geen congres of betoging  zijn. Er mocht ook eens ontspanning zijn. Ik meen mij te herinneren dat Antwerpen de finale tegen Turnhout nipt heeft gewonnen. Kort nadien nam  voorzitter Valère Steegmans,  14 keer Belgisch kampioen Judo, om gezondheidsreden ontslag uit zijn functie. Als eerste ondervoorzitter nam ik zijn plaats in. De bezieler was weg en het ging minder goed. Enkele jaren later ben  ik dan met het bestuur  overeengekomen om de VZW van de VVOS volgens de wet te ontbinden.

Ik heb ook 2 keer deelgenomen aan de Bleu-Blanc-Rouge in Parijs. Dat was het partijfeest van FN. Wij, VB en andere rechtse organisaties, hadden er een tentje om ons programma uit te stallen.

Ook op de manifestaties tegen ritueel slachten was ik present Ik ben veel tegenwoordig geweest op de evenementen Te veel om alles op te noemen…

Terugkerend naar de Liedekerkse politiek hebben wij in de afdeling, zoals in meerdere afdelingen, een terugval gekend omwille van het succes van N-VA Bij het einde van de legislatuur in 2012, was de voorzitter al 2jaar weg en heeft Vanessa D.B. het voorzitterschap waargenomen. Bij de gemeenteraadsverkiezing hadden wij nog één mandaat, namelijk zijzelf. Door de gelegde kaarten kwamen N-VA, VLD en VB in de oppositie en daaruit  kwam ik in aanmerking voor een OCMW mandaat. Ik nam dit, zoals in de overeenkomst tussen de 3 partijen, de eerste 2 jaar voor mijn rekening. De vergaderingen werden minder bijgewoond , er was geen jaarlijkse braai meer, er waren geen deelnames aan jaarlijkse braderie meer. Dit omwille van het mindere  aantal geïnteresseerden. De hele werking snakte naar een heropflakkering.

 Niet tegenstaande de oproep van de voorzitter naar alle leden toe om een nieuw afdelingsbestuur te vormen bleven jaren onbeantwoord. In 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen en het was heel moeilijk om tot een volwaardige lijst, zoals ook in enkele andere afdelingen dit het geval was, te komen. Uittredend gemeenteraadslid en voorzitter kwamen niet meer op. Ik bekwam nog een lijst van 5 personen. Door de meeval in het Vlaamse land haalden wij met 5 personen 1,5% meer dan 6 jaar terug met 12 kandidaten. Ik werd verkozen in de gemeenteraad.

Deze tijd  en de wetgevende verkiezing van 2019 was een schot in de roos voor mijn partij. Het Vlaams Belang behaalde meer dan 18%. Met deze uitslag voor ogen haalde het VB en  N-VA in Liedekerke 50,45% van de stemmen.

Ondertussen was er al enkele maanden iets op het internet aan het broeien. In de laatste jaren ben ik blijven doorwerken om de ledenadministratie van Liedekerke zowel als die van Affligem te blijven doen.

Er komt een jongere garde aan . Zij willen het gaan waarmaken. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er bij de eerstvolgende algemene vergadering een bestuur zal gevormd worden. Ik hoop dat ook de leden die in 2018 op de lijst hun nek hebben uitgestoken een woordje mogen meeklappen.

Ikzelf, als gemeenteraadslid, zal nog 5 jaar in dat bestuur zitten. Als mijn gezondheid dit toelaat blijf ik mij, zoals de 42 voorbije jaren bij het VB, inzetten zonder maat.

Ik werd bezoldigd van 2000 tot heden  als provincieraadslid, ocmw-raadslid of gemeenteraadslid emt steeds correct afdrachten.  Alle andere zaken heb ik gratis voor onze partij gedaan.

Met deze gegevens kan men zich waarschijnlijk een beeld vormen van mijn jarenlange inzet voor het VLAAMS BLOK / BELANG.

Uw dienaar,

Ben Bessemans, gemeenteraadslid,  penningmeester en ledenadministratie.”

Kandidaat voor FNK in Sint-Joost-Ten-Noode in 1982
Parlementsverkiezingen van 1985
Gemeenteraadsverkiezingen 2018