Het ware gelaat van de VRT

Naar aanleiding van de gebeurtenissen te Molenbeek en de vergelijkende videocompilatie over VRT en VTM berichtgeving die door prof. Thevissen werd uitgebracht, kroop ons Machels kaderlid Johan Lingier in zijn pen en legde bij VRT klacht neer wegens eenzijdige en manipulatieve berichtgeving door vermelde zender. Hij klaagde ook aan dat bij het afnemen van interviews te Brussel tegenwoordig enkel Franstaligen aan het woord gelaten worden.

Johan verwachtte het traditioneel, nietszeggend, lauw antwoord maar kreeg ditmaal waar voor zijn geld. De VRT leek behoorlijk “op zijn pik getrapt” en stuurde hem dit antwoord dat we in extenso opnemen, inclusief de taalfout (intervieuw) die Linda Van Crombruggen in haar opgewondenheid maakte.

Het antwoord van VRT getuigt van een onvoorstelbare arrogantie. Vooreerst beschuldigen zij prof. Thevissen van “manipulatie” van beelden terwijl zij zelf de manipulatoren zijn die door hun beeldkeuze de kijkers “hun” (linkse) visie willen opdringen. Dan hebben ze het over de “waarden en normen die hen zo geloofwaardig maken”…. Een scherts en een ongeëvenaard staaltje van zelfbewieroking en ziekelijk narcisme. En wat te denken over hun uitgangspunt dat er in Brussel nog slechts 5% Nederlandstaligen wonen? Zij baseren zich klaarblijkelijk op een rondvraag die een paar jaren terug door La Libre Belgique werd uitgevoerd en tot vermeld resultaat leidde. Dat resultaat werd toen unaniem door de Vlaamse politieke scene, sociologen en de media als onjuist en niet wetenschappelijk afgedaan. Toch geldt dit cijfer als norm voor de VRT. Het bezorgt hen natuurlijk een “vrijgeleide” om niet te veel aandacht te besteden aan deze “kleine minderheid”.

klacht VRT Lingier

De Vlaams Belang fractie in het Vlaams parlement  zal een schriftelijke vraag over het antwoord van VRT aan voogdijminister Sven Gatz stellen. Hierin wordt ook gevraagd of de VRT de Brusselnorm van de Vlaamse regering niet meer volgt….