Filip Dewinter: ‘Het regeerakkoord dat neutrale dienstverlening oplegt, wordt na minder dan twee maanden al met de voeten getreden.’

Vlaams parlementslid Filip Dewinter ontving vanuit de organisatie van de Lijn een vandaag verzonden intern bericht waarin wordt gesteld dat er ‘aan het uniform van De Lijn een pet en een hoofdband zijn toegevoegd’. ‘Deze zaken zijn toegevoegd op advies van Unia, en zijn een inclusieve oplossing voor mensen die hun hoofd wensen te bedekken omwille van redenen van m edische, religieuze of andere aard.’   

Voor Filip Dewinter is het onaanvaardbaar dat de met ons belastinggeld gefinancierde openbare vervoersmaatschappij en bij uitbreiding de Vlaamse overheid waartoe De Lijn tot nader order nog steeds behoort hun kledijvoorschriften nu gaan laten bepalen door de islam. De hoofddoek – ook afgezwakt tot allicht als hoofddoek te hanteren ‘brede hoofdband’ – is immers het symbool bij uitstek van de discriminatie van de vrouw in de islam. Het leidt immers geen twijfel dat deze nieuwe kledijstukken er enkel maar zijn gekomen als toegeving aan moslims die bij De Lijn (komen) werken, na bemiddeling van hun lobbyisten van Unia. 

Het regeerakkoord van de nochtans pas in functie getreden Vlaams regering Jan Jambon bepaalt nochtans duidelijk dat ‘uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen worden’ door het Vlaams overheidspersoneel. Filip Dewinter stelt vast dat nog geen twee maanden na het regeerakkoord reeds een eerste maatregel genomen wordt – ongetwijfeld met de zegen van de bevoegde Open VLD-minister – die indruist tegen deze passage uit het regeerakkoord. 

Filip Dewinter vraagt zich dan ook af of ‘deze en andere passages inzake inburgering uit het regeerakkoord wel ernstig bedoeld zijn of enkel maar moesten dienen om de rechtse kiezer te paaien’. Volgens Dewinter is het duidelijk wie de toon zet in deze Vlaamse regering op het vlak van Inburgering, namelijk Bart Somers en zijn partijgenoten van Open VLD. Het Vlaams Belang roept de N-VA dan ook op om deze kwestie te agenderen op de eerstvolgende ministerraad om in overeenstemming met het regeerakkoord de neutrale dienstverlening binnen heel de Vlaamse overheidsadministratie – ook bij De Lijn – op te leggen en ter zake zeker geen enkele toegeving aan de islam toe te staan.

Wim Van Osselaer, perswoordvoerder fractie Vlaams Belang