Het Vlaams Belang neemt er met genoegen kennis van dat er honderden bezwaarschriften werden ingediend tegen de eventuele bouw van een Indonesische moskee in het centrum van Sterrebeek. De partij dringt dan ook aan bij het College van Burgemeester en Schepenen om de volkswil te respecteren en vanavond een negatieve beslissing te treffen.

De partij heeft de laatste weken met stickers en pamfletten (zie diareeks) actie gevoerd. Mocht het toch tot een positieve beslissing komen dan zullen wij na de vakantieperiode een protestmeeting met optocht te Sterrebeek organiseren.

Onze standpunten (zie ook pamflet) zijn duidelijk:
*De moskee zal zorgen voor mobiliteitsproblemen.
*De gemeente wordt door de initiatiefnemers bedrogen. Er wordt in de aanvraag melding gemaakt van een “ontmoetingsruimte” maar KPMI maakt er in haar eigen publicaties duidelijk gewag van dat het gebouw ook als moskee zal gebruikt worden.
*Wij wensen geen ontsiering van het straatbeeld door een oosters bouwwerk.
*Wij willen geen ruimte in onze gemeente (en in gans Europa) voor het indoctrineren van kinderen en volwassenen met een anachronistische en gewelddadige ideologie die volstrekt in tegenstrijd is met onze Europese waarden en cultuur.

Perscontact:
*Ludo Monballiu, VB Zaventem, 02/721.22.54 – 0468/22.49.47
*Eddy Longeval, prov.coördinator, 0494/17.39.19

Klik hier voor het pamflet.

Enkele actiefoto’s:

het gebouw

stickers op gebouw

de bekendmaking