Klacht tegen deputatie wegens Vlaamse Brabander

Uit de media: HLN

Jan Laeremans, fractievoorzitter van Vlaams Belang in de Vlaams-Brabantse provincieraad, heeft bij minister Bourgeois een klacht ingediend tegen de deputatie van de provincie. Die maakte in de Vlaamse Brabander reclame voor zichzelf en haar beleid.

“In de laatste editie van de Vlaamse Brabander – die van februari 2012 – maakten de gedeputeerden op zomaar eventjes vijf bladzijden reclame voor hun persoontje en hun beleid”, zegt Laeremans. “Ze spreken over hun realisaties (bijvoorbeeld de aanleg van wegen en subsidies voor dakisolatie) en over wat ze blijven doen (investeren in de domeinen).”

Omzendbrief

“Eigenlijk mogen de gedeputeerden op kosten van de provincie nieuwjaarswensen overmaken aan alle inwoners van Vlaams-Brabant. Wij vinden dat niet kunnen. Zoiets past in een verkiezingsfolder, maar niet in een officiële overheidspublicatie. Het strookt volgens ons ook niet met de omzendbrief die Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois in november 2011 rondstuurde. Die schrijft lokale besturen voor om in informatiebladen de nodige kiesheid aan de dag te leggen en om zichzelf uit eigen beweging strenge regels op te leggen. Iets waar de deputatie in dit geval geen rekening mee heeft gehouden.” Laeremans ondervroeg de gedeputeerden afgelopen dinsdag in naam van zijn fractie. Maar die zagen geen graten in de publicatie, omdat ze niet in de sperperiode voor de verkiezingen was uitgebracht. “Volgens ons is dat een veel te beperkende interpretatie van de omzendbrief van Bourgeois”, vervolgt Laeremans. “Daarom hebben we bij de minister een klacht ingediend tegen de deputatie en haar publicatie. We hopen dan ook dat minister Bourgeois de klacht zal onderzoeken en gepast zal optreden.” (KBH)

© 2012 De Persgroep Publishing
Artikelinformatie
Datum publicatie: 16 februari 2012
Bron: Het Laatste Nieuws
Editie: Leuven-Brabant