De Belgische schatkist heeft afgelopen jaar 41.186 betaald aan het Beersels OCMW als terugbetaling voor dringende medische hulp die ze bood aan illegale vreemdelingen. Dat blijkt uit cijfers van integratieminister Willy Borsus waar Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas de hand op kon leggen.

Illegalen die zich in dit land ophouden, kunnen rekenen op ‘dringende medische hulp’. Uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van maatschappelijke integratie, Willy Borsus, blijkt dat de kostprijs hiervan afgelopen jaar opliep tot 87 miljoen euro. Zo’n 40.000 illegalen deden beroep op het royale uitkeringssysteem.

Er zijn twee factoren die de stijging verklaren: de enorme toename van het aantal illegalen (hun aantal wordt door Binnenlandse Zaken momenteel op 200.000 geschat!) en de steeds ruimere interpretatie van het begrip ‘dringende medische hulp’. Dit laatste blijkt uit het feit dat het niet alleen gaat om spoedeisende behandelingen, maar ook om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. Ook abortus, prenatale consultatie of borstvoedingsbegeleiding, kortom alle medische verrichtingen waarvoor RIZIV-nomenclatuur bestaat, behoren tegenwoordig tot het gamma van de ‘dringende medische hulpverlening’.

Ook in Beersel bleken een aantal illegale vreemdelingen beroep te doen op het systeem van de ‘dringende medische hulp’. Enerzijds werden vijf gevallen geregistreerd van medische hulp buiten een ziekenhuis (kostprijs: 1.392 euro) en vier in een ziekenhuis (kostprijs: 39.794 euro). Volgens lokaal Vlaams Belang-voorzitter Klaas Slootmans bewijzen de cijfers dat het probleem van illegale vreemdelingen zich niet langer beperkt tot de grootsteden, maar ook doorsijpelt richting Vlaamse Rand. “Het probleem van illegaliteit beperkt zich niet tot dringende medische hulp. Inherent aan hun status laten illegalen vaak een pad van ellende achter, gaande van zwartwerk over zware criminaliteit tot zelfs terreur zoals we afgelopen weekend in Charleroi meemaakten”.

Op basis van de gegevens van minister Borsus becijferde het Vlaams Belang dat de Belgische schatkist de afgelopen 13 jaar een half miljard euro heeft betaald voor het verstrekken van deze peperdure faciliteiten aan illegalen. “België dreigt niet alleen het OCMW van de wereld, maar nu ook nog de uitverkoren trekpleister voor medisch toerisme te worden”, aldus nog het Vlaams Belang.