Klaas Slootmans: “Indien wij er als Vlamingen niet in slagen om onze grondrechten af te dwingen op ons eigen grondgebied kunnen we er beter een streep onder trekken”

Bij elk contact met de gemeente moeten Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten verzoeken om hun documenten in het Frans te gebruiken en het aanwenden van een taalregister gaat in tegen de taalwetgeving. Dat antwoordde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur, Bart Somers dinsdag op een parlementaire vraag van Vlaams Belang-parlementslid Klaas Sl ootmans.

Slootmans had de kat de bel aangebonden na het verschijnen van het gemeentelijk tweetalige infoblad van Drogenbos, dat Franstalige burgers oproept zich online te registreren om zo hun gemeentelijke administratie in het Frans te krijgen. Volgens Slootmans gaat dat flagrant in tegen de omzendbrief-Peeters die nog steeds van kracht is. “De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied wat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren. Alle communicatie moet in eerste instantie in het Nederlands gebeuren. Het aanleggen van een taalregister en het verspreiden van tweetalige infobladen is onwettelijk en degradeert de faciliteitengemeenten tot tweetalige gemeenten.” 

Somers kondigde daarop aan de gouverneur van Vlaams-Brabant te belasten met het voeren van een onderzoek. De minister herhaalde daarbij het oude standpunt van de Vlaamse Regering, namelijk dat de omzendbrieven-Peeters onverkort van kracht blijven. Hij gaf daarbij ook aan dat “de taalfaciliteiten uiterst restrictief moesten worden toegepast. Bij elk contact met de gemeente dienen Franstaligen die dat wensen een verzoek te richten aan hun gemeentebestuur om in hun eigen taal te worden bediend.” De bestaande taalregistratie waarbij er een register wordt gemaakt op basis van de taalrol is volgens Somers strijdig met de taalwetgeving.

Het kordate antwoord van minister Somers klinkt bij het Vlaams Belang-parlementslid alvast als muziek in de oren, al blijft men waakzaam. “Wat zich vandaag voordoet is ongrondwettelijk en in strijd met tal van arresten van zowel de Raad van State als het voormalige Arbitragehof. Indien wij er als Vlamingen niet in slagen om onze grondrechten af te dwingen op ons eigen grondgebied kunnen we er beter een streep onder trekken. Het siert minister Somers alvast dat hij tot actie overgaat om de scheve situatie alsnog recht te trekken. Na 57 jaar faciliteiten verwachten wij dat de integratie voltooid is. Ons geduld is op.” 

Herbekijk de vraagstelling en het antwoord van de minister hier vanaf -2u44min.

Klaas Slootmans
Vlaams parlementslid

Meer info: 0479 76 37 51