Onze fractie in Diest legt regelmatig het vuur aan de schenen van de meerderheid. Vorige week kwam het onderwerp ‘veiligheid’, toch wel een topprioriteit voor het Vlaams Belang, aan bod. Hieronder hetgeen ons gemeenteraadslid te vertellen had;

“Geachte voorzitter, burgemeester, schepenen en collega’s,

Interpellatie : Strijd tegen drugs in Diest en de rol van de politie.

Toelichting :

Begin oktober 2022 opent het parket van Leuven het onderzoek naar : “Het gebruik en het verkopen van drugs door zeven agenten van politiezone Demerdal”.

In het belang van het onderzoek hielden parket, korpschef en burgemeester toen de lippen stijf op elkaar.

Ondertussen zijn we 4 maand verder en weet de burger nog niet veel meer; het lijkt wel op een Omerta die het vertrouwen van de burger in politie, gerecht en politiek pijlsnel doet afnemen.

In Antwerpen woedt er een escalerende drugsoorlog, waarbij nu ook gezinnen en kinderen letterlijk worden geraakt.

In Diest is de onveiligheid en het drugsprobleem deze legislatuur alleen maar toegenomen. Reeds op 13 januari 2020 sprak onze burgemeester van “een onrustwekkende evolutie”.

De voorbije jaren stond de pers bol van zeer zware criminele  feiten in Diest.

Enkele persvoorbeelden ter illustratie :

-Twee jaar cel voor Diestse drugsbende .

-Dealer op heterdaad betrapt.

-3 bestuurders onder invloed van drugs

-Man die echtgenote doodstak

-En op 4 januari 2023 wordt een jongen van 18, Kobe onder bedreiging van een mes beroofd in het station van Diest. 

Dit alles noopt ons duidelijkheid te eisen van de burgemeester inzake het veiligheidsbeleid, of de afwezigheid hiervan in Diest.

Daarom heb ik deze zes vragen:

  1. Is ondertussen ( na 4 maanden) het politiecollege samengekomen i.v.m.  de betrokkenheid van politieagenten van het korps Demerdal ? De burgers eisen transparantie in deze zaak. Wat zijn de bevindingen ? 
  2. Welke sancties zijn er tot op heden  genomen ter bestraffing en ter voorkoming ?
  3. Hoe denkt de burgemeester het vertrouwen van de burger in zijn politie te kunnen 

herstellen ? Wat is de positie van de korpsoverste in deze ?

  • In de strijd tegen drugs spelen ook de gebruikers een zeer belangrijke rol. Niet alleen zijn zij een gevaar op de weg, maar zij vormen ook de markt voor de drugsdealers. Waar geen markt is, wordt ook niet gedeald. Al te lang werden druggebruikers als slachtoffers beschouwd. Gaat men hen ook aanpakken om de drugshandel daadkrachtig te bestrijden in Diest?
  • Kan u ons de jaarcijfers van de geregistreerde drugsdelicten bezorgen  vanaf 2019, zijnde het aantreden van dit stadsbestuur, tot heden? Acht U deze cijfers betrouwbaar of verdoezelen ze nog teveel de trieste werkelijkheid?
  • Wij betwijfelen niet dat u deze evolutie betreurt. De vraag is welke ingrepen, maatregelen mag de Diestenaar daadwerkelijk nog verwachten van het stadsbestuur om tegen 2024 het tij inzake drugs en zware criminaliteit nog te doen keren in onze stad?

Jozef Claes, namens Vlaams Belang”