Persmededeling provincieraadsfractie: “Geen sluiting oprit plantentuin!”

N.a.v. berichten over de sluiting van de oprit naar de A12 aan de Plantentuin in Meise stelde het Vlaams Belang bij monde van Stefaan Sintobin enkele vragen aan minister Ben Weyts.
U vindt vraag en antwoord hieronder.

Wij trekken hier alvast de conclusie uit dat er dagelijks bijna 4000 voertuigen de oprit nemen, met pieken boven de 400 per uur.
Als dat verkeer nog moet worden verschoven naar Meise-Wolvertem en Strombeek-Bever, dan zal dat ginder ongetwijfeld tot een ernstige verzwaring van de ochtendfiles leiden.
Nergens toont de minister aan dat er daarvoor genoeg capaciteit is. In Wolvertem staat het kruispunt elke morgen aan alle kanten al overvol, en een aanpassing van de verkeerslichten zal daar weinig soelaas bieden. Een tunnel onder de nieuwe tramlijn – iets wat volgens ons perfect gelijktijdig kan worden aangelegd – is duidelijk niet overwogen, laat staan onderzocht. De plaatsing van een extra verkeerslicht evenmin.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook om deze plannen bij te sturen en de oprit aan de Plantentuin te behouden, door de bijkomende aanleg van een tunnel of de plaatsing van extra verkeerslichten met een afslagstrook naar de A12. Uiteraard kan de tram daar automatisch voorrang krijgen.

Jan Laeremans, Fractievoorzitter provincieraad

VRAAG

nr. 918
van STEFAAN SINTOBIN
datum: 3 maart 2017

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

A12 Meise – Mogelijke afschaffing oprit Plantentuin

Blijkbaar wil de Vlaamse Regering de oprit aan de Plantentuin in Meise afschaffen met het oog op de geplande aanleg van de sneltramlijn. Voor vele honderden automobilisten is dit een vervelende situatie en zal het gevolg waarschijnlijk zijn dat het kruispunt in Wolvertem, dat 2 km verderop ligt, totaal dicht zal slibben

1. Werden daar tellingen gehouden? Zo ja, wat was het resultaat? Zo neen, waarom niet en is men daar alsnog toe bereid?
2. Werden alternatieven overwogen, bijv. het aanleggen van een tunnel onder de toekomstige tramlijn?

ANTWOORD

BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

op vraag nr. 918 van 3 maart 2017
van STEFAAN SINTOBIN

1. Tellingen op autosnelwegen en op- en afritten (zoals de oprit Plantentuin Meise) gebeuren op permanente basis aan de hand van de vaste tellussen in het wegdek. Deze zijn voor iedereen raadpleegbaar via de toepassing van het Vlaams Verkeerscentrum “Verkeersindicatoren” (www.verkeerscentrum.be => indicatoren => open toepassing verkeersindicatoren).

Verder zijn de resultaten afhankelijk van een hele reeks parameters die in functie zijn van wat exact als resultaat wordt beoogd. Zo kan worden gezocht op daggemiddelde of uurgemiddelde, intensiteiten over alle weekdagen heen of enkel tijdens werkdagen, gegevens voor alle voertuigen of enkel vrachtwagens, enz.

De gemiddelde cijfers voor het gebruik van de oprit aan de Plantentuin tussen september 2016 en februari 2017, op basis van uurgemiddelden voor een werkdag zijn de volgende:


Bron: toepassing verkeersindicatoren (www.verkeerscentrum.be)

Verder werd door het Vlaams Verkeerscentrum eveneens een zogenaamde “selected link” analyse gemaakt van het gebruik van deze oprit, dit vooral om de herkomst en bestemming te modelleren van het verkeer dat van deze oprit gebruik maakt. Algemeen kon worden geconcludeerd dat een groot aandeel van het verkeer tijdens de ochtendspits eigenlijk van de zeer ruime omgeving komt (Merchtem, Nieuwenrode), dit gecombineerd met een lokaal gebruik. Opvallend was wel dat een deel van het verkeer blijkbaar eveneens reeds aan de oprit in Wolvertem zou passeren. Verder kon hier uit ook worden afgeleid dat bij het afsluiten van de oprit er een verschuiving zal zijn naar een intensiever gebruik van de oprit Wolvertem en van de oprit Strombeek-Bever verderop de N277 Boeckhoutlaan, gecombineerd met een verschuiving naar de A12 toe voor het verkeer op langere afstand. Een aandachtspunt bij het afsluiten van de oprit zal dus zijn om de lichtenregeling van het kruispunt ter hoogte van oprit Wolvertem onder de loep te nemen en met deze verschuiving rekening te houden.

2. Het alternatief werd eveneens onderzocht om de oprit Plantentuin Meise meer naar het zuiden te verplaatsen (ter hoogte van de schapenbaan), zodat het tracé van de toekomstige tram kan uitwijken en zo ruimte maakt voor een nieuwe oprit. Nadeel van deze oplossing is dat autoverkeer een sneltramlijn moet kruisen, en aldus heel wat potentiële verkeersconflicten met zich zou meebrengen, alsook zou het ruimtebeslag aanzienlijk groter zijn. Het uitganspunt voor de aanleg van de tramlijn naast de A12 is namelijk om ze zo dicht mogelijk tegen de A12 aan te leggen, te bundelen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...