Geen steun voor mensen met een handicap, wel voor ‘vluchtelingen’

Op de jongste gemeenteraad diende de Vlaams Belang-fractie het voorstel in om de European Disability Card te installeren en te promoten. Deze nieuwe kaart toont en bewijst op een uniforme en respectvolle manier ook niet-visuele handicaps aan. De kaart wordt eveneens gebruikt om bepaalde voordelen te geven aan mensen met een handicap.

De meerderheid amendeerde het voorstel met de mededeling dat ze weliswaar positief tegenover het invoeren van de European Disability Card staat maar dat ze eerst de financiële en operationele gevolgen wil voorleggen. Het besluit ‘zou’ kunnen genomen worden tegen eind 2019.

De goedkeuring van het nieuw huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren stond even later op de agenda. In dat 15-pagina tellend document staan de rechten en plichten inzake de gratis huisvesting van ‘vluchtelingen’. Onder meer kledij, medische kosten, vervoerskosten, begeleiding, … zijn allemaal gratis voor asielzoekers, bovendien is er leefgeld én zakgeld voorzien. Het Vlaams Belang stemde als enige partij tegen de goedkeuring van dit punt.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw betreurt dat er voor mensen met een handicap geen onmiddellijke maatregelen kunnen genomen worden en dat op dezelfde zitting duizenden euro’s worden vrijgemaakt voor de ‘vluchtelingen’.

Eddy Longeval, gemeenteraadslid / afdelingsvoorzitter Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw

0494/17.39.19 – eddy.longeval@vlaamsbelang.org

In bijlage:

  • Voorstel Vlaams Belang inzake European Disability Card
  • Huishoudelijk regelement voor de opvangstructuren

Huishoudelijk reglement Nederlands (incl. tips)

ep 20190228 European Disability Card