Ontnederlandsing Zaventem zet zich gestaag door

Zaventem: 7 op 10 jonge gezinnen anderstalig

Steeds minder jonge gezinnen in Zaventem spreken nog Nederlands. Dat blijkt uit nieuwe cijfers  van het Vlaams agentschap Kind en Gezin. Volgens het Vlaams Belang, dat de cijfers onder de loep nam, toont dit eens te meer de totale afwezigheid aan van een doordacht Vlaams woonbeleid. Naast het gemeentebestuur wijst de partij vooral met de vinger richting Ben Weyts, die als minister bevoegd is voor de Vlaamse Rand. “De realiteit is dat er geen Vlaams beleid wordt gevoerd”, klinkt het.

De cijfers van Kind en Gezin zijn al jaren een objectieve graadmeter voor de internationalisering en ontnederlandsing van onze steden en gemeenten. Uit de nieuwe cijfers blijkt -nog maar eens- dat Zaventem de afgelopen jaren een enorme gedaantewisseling heeft ondergaan. Waar in 2004 nog 62 procent van de jonge gezinnen anderstalig was, liep dat afgelopen jaar op tot niet minder dan 70 procent.  Het aantal Franstalige geboorten ligt met  38,90  procent bovendien een pak hoger dan de Nederlandstalige (29,80 procent).

Niet-Europese talen in opmars

Naast de Franstalige opmars valt ook de stijging op van gezinnen die thuis geen van beide landstalen spreken. Bijna 1 op 3 jonge gezinnen in Zaventem spreekt thuis geen Nederlands of Frans.  Dat hangt uiteraard nauw samen met de stijgende immigratiestroom richting onze gemeente.

Vlaams woonbeleid

Stellen dat de situatie in Zaventem voor de Nederlandstaligen op termijn kritiek wordt, is een open deur intrappen. Alleen al op het vlak van onderwijs zijn de gevolgen bijzonder nefast. Door de massieve toevloed van anderstalige kinderen zakt het onderwijsniveau structureel.

Volgens het Vlaams Belang kan het tij alleen gekeerd worden door het voeren van een kordaat woonbeleid dat Nederlandstaligen ondersteunt om in Zaventem te blijven wonen. De Vlaamse regering, met minister Weyts op kop, moet hiertoe de middelen van Vlabinvest (het agentschap dat betaalbare woningen voorziet voor mensen uit de streek) fors opschroeven. Terwijl de 39 gemeenten van de Rand jaarlijks duizenden nieuwkomers slikken, werden er vorig jaar amper 118 woongelegenheden gecreëerd door Vlabinvest. Dat zijn gemiddeld drie woongelegenheden per gemeente. Niet meer dan een druppel op een oververhitte plaat dus.

De lokale bestuurders en minister Weyts hebben volgens het Vlaams belang duidelijk een gebrek aan visie en moed. Het gevolg is dat de randgemeenten in een razendsnel tempo verbrusselen en ontnederlandsen. Het staat dan ook in de sterren geschreven dat  na de faciliteitengemeenten ook de andere randgemeenten in de toekomst bestuurd zullen worden door een Franstalige meerderheid. Mogen we, gezien deze evolutie, van minister Weyts en het gemeentebestuur dringend wat meer ambitie verwachten?

Ludo Monballiu, ere-provincieraadslid