Provincieraad stemt motie Vlaams Belang goed inzake eigen rechtbank

Gisteren keurde  de provincieraad niet alleen het budget 2018 goed (meerderheid tegen oppositie), maar ook een motie om een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde te bepleiten en dus expliciet de oproep van 33 burgemeesters te ondersteunen.

Fractieleider Jan Laeremans diende die motie in namens Vlaams Belang (zie hieronder), de meerderheid heeft de tekst wel geamendeerd. Vlaams Belang heeft keurde dat amendement mee goed, omdat het uiteindelijk nog een stukje objectiever was en ruimer, aangezien er ook gepleit wordt om het nu al bestaande parket meer middelen te geven.

Jan Laeremans: “Ik heb daarbij wel de bedenking gemaakt dat er sprake was van “voortschrijdend inzicht” bij de meerderheid. Vorig jaar nog had ik in september al een gelijkaardige motie ingediend, maar toen werd die door CD&V weggeveegd. We waren “simplistisch”, er waren nog wel “andere meningen dan die van procureur Freyne” en er was in Brussel “wel degelijk een adequaat vervolgingsbeleid”. Een bocht van 180 graden dus, maar we kunnen ons daarover alleen maar verheugen.”

Alleen UF stemde tegen, alle Vlaamse partijen voor. Nu nog hopen dat we gehoor vinden op het federale en Vlaamse niveau!

Zie het volledig artikel op RingTV, hier.

Hieronder de tekst van de motie:

Toelichting

 Afgelopen week hebben 33 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde een pleidooi gehouden voor een eigen rechtbank voor onze streek. http://www.standaard.be/cnt/dmf20171128_03212130

 Aanleiding daartoe was de beschuldiging van een Brusselse Franstalige rechter die in enkele vonnissen de politie en het parket van Halle-Vilvoorde van vooroordelen en racisme beschuldigde.
In De Tijd stipte journalist Lars Bové aan dat de rechter geen geïsoleerd geval is. Integendeel, ook andere Franstalige rechters zouden er eenzelfde opinie op nahouden.
De procureur van Halle-Vilvoorde reageerde al misnoegd op die uitlatingen, die hij ongepast en eigenaardig noemde.

Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde ging nog een stap verder.

“Het is zelfs zo dat Vlamingen uit Halle-Vilvoorde nu soms bewust kiezen voor een Franstalige rechtbank in Brussel, omdat ze trager werken en veel laksere vonnissen vellen”, zegt Bonte. “De rechtbanken in Brussel zijn on(der)bemand, traag en wereldvreemd. Een volwaardige rechtbank in onze regio zou veel oplossen. Mensen moeten zich dan niet meer nodeloos verplaatsen naar Brussel met advocaten en onderzoeksrechters. Het zou ook veel politie-uren uitsparen. En het zou een rechtspraak kunnen opleveren die veel nauwer aansluit bij de waarden en normen in onze regio. Ik heb de indruk dat Brusselse rechters soms wereldvreemd zijn ten aanzien van wat aangevoeld wordt in onze regio. Bepaalde criminaliteitsfenomenen worden voor een stuk ondergewaardeerd. En men gaat te snel over tot seponeren.”

In DS staat er ook nog: ‘De Franstalige rechtbanken hebben te kampen met een gerechtelijke achterstand’. ‘Ze schatten dossiers ook anders in. Een handtasdiefstal veroorzaakt in een Vlaams dorp opschudding. De mensen willen dat die aangepakt wordt. Maar in de Brusselse grootstad wordt de ernst daarvan sterk genuanceerd. We vragen de minister van Justitie eindelijk een volwaardige Vlaamse rechtbank op te richten voor de Vlaamse Rand.’

Tekst van de motie

De provincieraad van Vlaams-Brabant sluit zich aan bij de oproep van 33 burgemeesters van Halle-Vilvoorde om een eigen rechtbank te krijgen voor de inwoners van de Vlaamse rand rond Brussel.

Bestemmeling

deze motie wordt bezorgd aan de voorzitters van het Vlaams Parlement en het Federaal parlement en aan de Minister van Justitie.

Jan Laeremans, Vlaams Belang

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...