Het wordt traditie dat onze Brabantse senioren het “kerstdiner” van “afdeling Brugge en Oostkust” bijwonen. Dit was ook dit jaar zo. Het diner had op 14.12.18 te Damme plaats in een idyllisch kader: in volle polder, aan de Damse vaart. In het restaurant “In de Groene Wandeling” kregen de aanwezigen geserveerd: *aperitief  *Zeebrugse vissoep  *parelhoen fine champagne  *Apfelstrudel  *koffie met versnaperingen.

D.d. voorzitster Marijke De Gols heette in haar welkomstwoord de Brabantse delegatie hartelijk welkom.  De interactie tussen de SF afdelingen is zeer belangrijk. Zij schetste het groeiend aantal en belang van de senioren en vroeg vertegenwoordiging van de senioren op alle niveaus. Ze verwees naar het geslaagde SF congres in maart te Brussel.

Voor veel  Brabanders werd het intussen een hartelijk weerzien met Brabanders die naar West-Vlaanderen  -en dan vooral de kuststreek- uitgeweken zijn.

Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider in de Brugse gemeenteraad Stefaan Sintobin, verwees naar de goede uitslagen in W-Vl bij de laatste verkiezingen. De senioren hebben daar toe bijgedragen. De bevolking is het partijpolitiek gekonkel beu en dat zal zich uiten bij de verkiezingen in mei 2019.

Jef Elbers -ook een Brabander- kwam de aanwezigen groeten en kreeg een groot applaus. Na het afsluiten van het diner werd nog druk nagekaart en werden nieuwe projecten in de steigers gezet.