De cluster Tienen nodigde regiovoorzitter Nico Creces uit voor een voordracht tijdens een gezellige kaas- en wijnavond. Een dertigtal aanwezigen luisterden geboeid naar Nico’s uiteenzetting over de asielcrisis en de gevolgen er van wereldwijd.

Afdelingsvoorzitter Joël Dereze en alle aanwezigen vonden het concept van deze gespreksavond zeker voor herhaling vatbaar.

Enkele sfeerbeelden kan u hier bekijken.