Ondanks tegenwerkingen uit bepaalde politieke hoek. Ondanks enige commotie op de sociale media. En ondanks het feit dat we tot twee maal toe de datum dienden te wijzigen kon afgelopen woensdag de gespreksavond in GC De Markten dan toch plaatsvinden. Niet Gerolf Annemans was gastspreker, maar Barbara Pas had de eer om voor een select Brussels publiek de laatste stand van zaken inzake N-VA-bedrog te komen toelichten. Hieronder enkele sfeerbeelden.