Een op de 10 Vlamingen leeft met een inkomen onder de Europese armoedegrens; 13,7% van de kinderen jonger dan 3 jaar groeien op in een situatie van kansarmoede. Bij een groot deel hiervan beperken financiële problemen hun levenskwaliteit. Veel van die personen zijn sociaal minder weerbaar, kunnen geen vuist maken, en worden door de partijen van het systeem bewust over het hoofd gezien. Niet door ons. Voor ons geldt absolute solidariteit tussen alle leden van onze volksgemeenschap zodat armoede en uitsluiting gebannen worden. Onze partij en haar volksvertegenwoordigers streven naar structurele oplossingen voor vermelde armoede. De machtspartijen bieden slechts liberaal-paternalistische “oplossingen” die de kern van het probleem niet aanpakken.

Om onze bekommernis in de verf te zetten lanceerden wij eind vorig jaar de solidariteitscampagne “Een hart voor onze mensen”. De belangrijkste markten in Vlaanderen werden met een soepbedelingskraam aangedaan en de opbrengst van de soepverkoop ging naar de “vzw Huizen van Vlaamse Solidariteit”. Die organisatie steunt Vlamingen die het om diverse redenen -dat kan ziekte, beperkt inkomen, werkeloosheid, brandschade e.a. zijn- wat moeilijk hebben. Hun wordt een kerstpakket aangeboden dat toch even een glimlach op de lippen tovert. Er wordt ook fysieke steun geboden bv. bij verhuis, waterschade aan de woning e.d.

Steun aan de zogenaamde “Warmste week” werd dit jaar niet overwogen. Onder de slogan “Kunnen zijn wie je bent; dat verdient iedereen” werden door de initiatiefnemers een groot aantal projecten gesteund, zonder dat de potentiële weldoener zicht had op de aard van die projecten. Men moest blindelings vertrouwen op de keuze van VRT en Koning Boudewijnstichting. Die keuze was natuurlijk “politiek correct”.  Dat wil zeggen dat een aantal projecten door woke-denken en gender-experimenten doordrongen waren. Het resultaat van deze poging tot oplichting van de milde schenkers loog er niet om. De actie bracht € 3,2 miljoen op waar dat niet lang geleden € 17,5 miljoen was… Grotesk en uiterste vorm van volksverlakkerij was dat VRT ceo Frederik Delaplace met uitgestreken gezicht kwam verklaren dat de actie “een groot succes” was. Dat deed ons denken aan de verklaringen van de kopstukken van de traditionele partijen die bij de zoveelste percentuele achteruitgang  van hun partij bij verkiezingen, verklaren dat hun partij ”het nog niet zo slecht heeft gedaan en eigenlijk als winnaar mag beschouwd worden…” Delaplace en traditionele partijen: één front overigens.

Ook in onze provincie werden door HVS in samenwerking met de partij, pakketten uitgedeeld. Op de foto in een woonzorgcentrum te Wezembeek-Oppem.

Ludo Monballiu