Vraag van Daniël Fonteyne

Tijdens de provincieraad van 24 april 2012 diende ik motie 45 in. Motie i.v.m. de spoorlijn Geraardsbergen-Mechelen. (zie bijlage).
Gedeputeerde Zelderloo stelde dat hieromtrent een lopende discussie is tussen Infrabel en de NMBS, departement reizigers. Er zou tevens een nieuw transportplan in opmaak zijn. Het was dus beter de voorontwerpen af te wachten vooraleer te reageren op dit dossier. Eind 2012 zou dit transportplan klaar zijn.

Daarover deze vragen:
1. Hoe ver staat ‘de lopende discussie’ tussen Infrabel en de NMBS, departement reizigers?
2. Is het transportplan reeds klaar?
3. Is dit transportplan al van toepassing?
4. Heeft de deputatie het nieuw transportplan reeds ingekeken?

Antwoord:

Als antwoord op uw vraag delen we u mede dat het hier een materie betreft die niet tot de bevoegdheid behoort van het provinciebestuur. We kunnen u hierbij wel doorgeven wat we over dit dossier hebben vernomen. Er is geen discussie meer tussen Infrabel en de NMBS. Na de brand aan het seinhuis in Etterbeek heeft NMBS de uurregeling aan spoorlijn 26 aangepast. Nadat Infrabel het seinhuis herstelde, besloot de NMBS om de oude uurregeling niet meer in te voeren. Wat het transportplan betreft past de NMBS jaarlijks in december de uurregeling van een paar treinritten aan. In december 2013 zou een drastische aanpassing van alle treinritten gebeuren rekening houdend met de aansluiting met de bussen van De Lijn, …. maar ook met vragen van burgers, overheden,… .

De klantendienst van de NMBS kon niet garanderen dat de oude uurregeling van spoorlijn 26 terug zal worden nageleefd.
De drastischere aanpassing van de uurregeling is nog niet van toepassing. De provincie wordt niet betrokken bij de aanpassing van het transportplan. Er is blijkbaar ook geen mogelijkheid tot inzage. Volgens de klantendienst dienen vragen via het formulier op de website van de NMBS te worden doorgegeven.