Hieronder kan u een korte samenvatting en enkele bedenkingen terugvinden naar aanleiding van de tussenkomsten van fractieleider Joël Dereze (VB) tijdens de afgelopen gemeenteraad in de stad Tienen.

1. Veiligheid: Heldenland, stadspark, openbare domeinen, sluikstorten: Een totaalplan camera’s zit in de pijplijn. Onderzocht moet worden welk type camera het best geschikt is om, de doelstellingen te verwezenlijken. Onze fractie blijft dit opvolgen.

2. Vandalisme aan de drie Tommen. Wordt bekeken door Schepen Roovers. Was nog niet op de hoogte. Nu wel, dus….

3. Parkeerprobleem aan Kapucijnen. Schepen Decort wist er ook niets over. Nu wel, dus….

4. Schepen Delvaux belooft de cijfers in verband met bezetting sociale woningen klaar te hebben tegen volgende commissievergadering. Was ook pas vandaag op de hoogte gebracht. Vraag is 5 weken geleden verstuurd. Volgens raadslid Struyf moet ik mijn mails lezen. Kan, heb niets gezien, maar ik ga mij hier niet verlagen tot een antwoord. Bij mijn weten is zij geen deelnemer aan het beleid, en bovendien medewerkster van de huisvestingsmaatschappij, dus bevooroordeeld, wat ze ook moge beweren of ontkennen. Ik wacht dus op een antwoord van de bevoegde Schepen.

5. De vraag over de city – manager heb ik niet verder uitgesponnen. De bevoegde Schepen, de Heer Poffé, belooft ons de verslagen van de werking van de city – manager door te geven. Dus….

6. De geweigerde vaccins zijn in grootte-orde, 15 % voor Astrazenica en 3% voor Pfizer7. Het paintball center op de St-Truidensesteenweg moet nog vergund worden. Het onderzoek hiervoor loopt nog. Bewoners zullen op de hoogte gebracht worden.8. Het onderzoek voor de bereikbaarheid van onze stad kost 180.000 Euro. De ganse oppositie vindt dit fel overdreven. Het voorgestelde, en door de meerderheid goedgekeurd, mobiliteitsplan heeft dus weinig waarde volgens de oppositie en zeker door onze fractie.

9. Het voorstel, en het is enkel een voorstel, over een stilteplaats voor bezinning over de corona-doden van de fractie Vooruit, wordt door ons gesteund, maar verworpen door de meerderheid. Ik begrijp echt niet hoe men een voorstel kan verwerpen, tenzij, na nader onderzoek, dit voorstel, zoals soms nog gebeurd, opnieuw op de agenda komt, maar dan zogezegd in naam van iedereen, die het nu ook goed vonden. Zwak.

De streaming van de GR kan U bekijken op de site van de stad Tienen.

UPDATE 1: Hagelandactueel.be heeft weer eens verzwegen dat VB het punt over de bereikbaarheid van de stad Tienen als EERSTE aanbracht op de GR van gisteren. Onze opmerkingen werden verweven in het geheel, zodat men zou denken dat de andere oppositiepartijen dit punt aankaartten. Walgelijk hoe deze krant partij kiest. WALGELIJK en een voorbeeld van VRIENDJESPOLITIEK. Verbijsterend hoe dit medium, die als krant neutraal zou moeten zijn, partij kiest.

UPDATE 2: Nog een rechtzetting: In verband met de terrassen pleitte het VB om de uitbaters de keuze te laten, en werd er op gewezen dat dit geen afbreuk deed aan de gevels. Voorbeelden uit andere steden werden aangehaald. Opnieuw bewijst auteur Rik Poulman zijn partijdigheid, door de opmerkingen van VB te negeren. Nog een partijdige hypocriet erbij. Het kan niet op. Hageland Actueel, het zoveelste voorbeeld van partijdige verslaggeving.