De meerderheid heeft helaas onderstaand amendement (ivm de oprit Plantentuin, Sprietmolen en het gehucht Bever) verworpen, hoewel gedeputeerde Schevernels toegaf dat ze de meeste bekommernissen wel deelde. Zij wilde enkel toetsen aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan, dat al vele jaren oud is en waartegen dit nieuwe plan enkel in grote lijnen kan worden afgetoetst.
Wij zijn van mening dat een provincieraad zich perfect wel kan uitspreken over dergelijke lokale en bovenlokale bekommernissen, en dat het voor de Vlaamse administratie wel degelijk een rol speelt of er veel of weinig bezwaren en opmerkingen binnenkomen.  Een gemiste kans! Het Vlaams Belang stemde dan ook tegen deze plannen, die te veel ruimte in beslag nemen en enorm veel geld gaan kosten.

Jan Laeremans, fractieleider provincieraad

Amendement bij voorstel 49 tramtracé

Vier expliciete bekommernissen:

1) de oprit naar de A12 aan de plantentuin in Meise mag niet zomaar verdwijnen. Ofwel kiest men voor een behoud en zorgt men voor een korte ondertunneling ofwel voor verkeerslichten, die de tram telkens voorrang geven. Ofwel zorgt men voor een alternatief op een andere locatie, zodat de verkeersdruk niet verschuift naar het kruispunt in Wolvertem.

2) De Sprietmolen (uit de 18de eeuw) aan de Maalbeek in Strombeek-Bever, die weliswaar niet beschermd is maar op de lijst van bouwkundig erfgoed staat, moet worden gespaard. Hij werd door de eigenaars trouwens ook al voor een groot stuk gerenoveerd.

3) Het Beverbos: Door het verschuiven van de Boechoutlaan zou een aanzienlijk deel van de beboste zoom van het kasteeldomein van Bever gerooid moeten worden. Gelet op de grote natuurwaarde van het betrokken park en de mooie afronding van de huidige parkzone, zou dat uiterst betreurenswaardig zijn.
Er moet dan ook een alternatief worden uitgewerkt waarbij het bosgebied van het kasteeldomein van Bever wordt gevrijwaard, bijvoorbeeld door het versmallen van de middenberm van de A12.

4) Bij het inrijden van de woningen van het gehucht Bever dienen de woningen van de Hazenstraat maximaal gespaard te worden. De tram moet dus veel dichter tegen de Ring gelegd worden, zodat de betrokken bewoners veel minder geluids- en visuele hinder zouden ondervinden dan met de huidige plannen.

Enkele bronnen i.v.m. oprit, Sprietmolen en Beverbos