Een unieke situatie vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. ‘Onze’ drie Vlaams-Brabantse Volksvertegenwoordigers zullen elke een actuele vraag stellen aan de respectievelijke bevoegde ministers.

U kan ‘live’ meekijken of herbekijken op https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergadering

DE VRAGEN:

Actuele vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de nieuwe cijfers van Kind en Gezin voor de Vlaamse Rand waaruit een snelle ontnederlandsing blijkt.

Actuele vraag van Jan Laeremans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het advies dat resultaten van afstandsonderwijs enkel in rekening mogen worden gebracht als die positief zijn.

Actuele vraag van Suzy Wouters (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over kinderarmoede in Vlaanderen