Sinds donderdag 22 juli is het debiet van de Demer eindelijk beginnen zakken. Er is opluchting over het slagen van de aanpak. Voor Suzy Wouters en haar collega’s van Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem mag het hier niet bij blijven: “wij vragen een analyse van de situatie en een evaluatie en versnelde uitvoering van de dijkaanpassingen zoals gepland in het Sigmaplan voor het Demerbekken!”

Het waren voor de bewoners van de Demervallei spannende dagen. Door een gecoördineerd optreden kon een ramp worden vermeden. Ook het Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem laat weten dat haar mensen van nabij de problematiek van het hoge waterstanden van de Demer en de gevolgen daarvan in Zichem, Averbode en Testelt hebben opgevolgd.

“Op dit ogenblik is het gevaar voor ernstige grootschalige schade geweken. Het heeft een week geduurd voor het water afkomstig vanuit Limburg en zuidelijk Oost-Brabant op een veilige manier onze valleidorpen is voorbij gepraat. Gelukkige zonder ernstige schade, “stelt fractievoorzitter in de gemeenteraad en Vlaams Parlementslid Suzy Wouters vast. “Het Vlaams Belang wil zijn dank uitspreken voor het optreden en de communicatie van de burgemeester, alle betrokken gemeentediensten, aannemers en hun arbeiders, brandweer en politie en alle betrokken gewestelijke diensten. Dank zij hun inzet en het aanleggen van tuimeldijken zodat het teveel aan water op een gecontroleerde manier in de Demerbroeken kon geborgen worden, is erger voorkomen.”

“Geen geld naar onzinnige klimaatplannen maar aanpassingen van onze infrastructuur!”

Het Vlaams Belang hamert er echter op dat “er nu niet stilgezeten mag worden. Hieruit moeten lessen getrokken worden. Het is zeer belangrijk dat de verantwoordelijke Vlaamse ministers de aanpassingen die voorzien in het Sigmaplan voor het Demerbekken evalueren en versneld uitvoeren. Daarvoor is extra financiering nodig. Stort het geld niet in onzinnige klimaatplannen maar verbeter de infrastructuur ter plaatse!” benadrukt Suzy Wouters, die laat weten dat ze de bevoegde ministers hierover in het parlement aan de tand zal voelen.

Het Vlaams Belang noemt een aantal knelpunten die al langer gekend zijn. De woningen die grenzen aan het broek moeten beschermd worden met aangepast reservedijken. Zoals bijvoorbeeld ter hoogte van wijk Ter Elzen in Averbode. De verbinding tussen de Wildendriesdijk en de dijken van de visvijvers kan snel worden gemaakt volgens de partij. Er zijn de problemen met regenwater dat in het rioleringsstelsel komt en waardoor het afvalwater daar omhoog komt in de buurt van de Hoornblaas, er is de Ernest Claesstraat ter hoogte van het Ernest Claeshuis, om er maar enkele te noemen.

De partij hoopt “na de succesvolle aanpak van de noodsituatie op een daadkrachtig beleid om het water meer ruimte te geven en de bewoonde zones te beschermen.”