In de verschillende regio’s van Vlaams-Brabant rijst veel protest tegen het voornemen van de provincie om de zwembaden in de domeinen Halve Maan Diest, Kessel-Lo en Huizingen te sluiten. Willy Smout, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de provincieraad, woont in Diest en kent de situatie van de Halve Maan goed. Ook hij is niet te spreken over de plannen: ”De argumenten die de deputatie bovenhaalt om de geplande sluiting te rechtvaardigen zijn zeer makkelijk te weerleggen. De provincie geeft met dit voornemen een slecht signaal. Ik hoop dat we de meerderheid van N-VA, NV-A, Open-VLD en CD&V nog op andere gedachten kunnen brengen! Het onbegrip bij de bevolking is terecht groot!”

Reeds enkele dagen tijd werden sociale media overspoeld met protesten tegen de plannen van de Vlaams Brabantse deputatie onder de verantwoordelijkheid van gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). Als argumenten haalt men de verouderde installaties en ecologische argumenten aan maar ook de steeds weerkerende veiligheidsproblemen met allochtone jongeren uit Brussel en omgeving spelen een rol. Schevenels wil de zweminfrastructuur vervangen door een waterpark voor jongere kinderen en hun familie. Maar het is de provincieraad  van Vlaams-Brabant die op 22 maart die het laatste woord heeft. 

“Het is niet de deputatie die uiteindelijk beslist, maar het zijn de 36 provincieraadsleden die de knoop moeten doorhakken” benadrukt Willy Smout. “De deputatie heeft een uiterst zwak beargumenteerd dossier. Men schermt met het feit dat de verschillende installaties verouderd zijn maar men heeft zelf verzuimd voldoende te investeren in duurzaam onderhoud . Dat zwembaden in deze tijd ook ecologisch niet meer te verantwoorden zouden zijn is een zeer asociaal argument. Wordt openluchtzwemmen enkel  nog iets voor degenen die zich een privézwembad kunnen veroorloven? Dat is toch te gek om los te lopen! Kortom, de gedeputeerde heeft een heel zwak maatschappelijk dossier.” 

“Als de provincie al niet in staat is zwembaden uit te baten, welke overheid moet dat dan wel kunnen?”

Vooral in Diest en omgeving, de thuisstad van Smout, is de verontwaardiging groot. “Terecht roeren lokale partijafdelingen uit de meerderheid zich” benadrukt hij, “ik hoop dat de we de collega’s van de N-VA voldoende onder druk kunnen zetten zodat ze de plannen van Schevenels terugfluiten!”

In Diest komt er op zaterdag 19 maart een extra gemeenteraad over dit thema. Vlaams Belang gemeenteraadslid Jos Claes hoopt dat de gemeenteraad over alle partijgrenzen heen de mogelijke sluiting van zwembad Halve Maan zal veroordelen: “Er zijn inderdaad vaak veiligheidsproblemen met allochtone jongeren maar door een strenge aanpak is dat de laatste jaren fel verbeterd en men kan nog efficiënter optreden. Het is totaal onverantwoord dat men zou zwichten voor geweld vanuit één bepaalde groep. Wij roepen iedereen uit Diest en omgeving op om massaal dit domme plan te helpen afvoeren. Als de provincie al niet in staat is zwembaden uit te baten, welke overheid moet dat dan wel kunnen?”