Voorbije vakantie was er heel wat heisa omtrent de organisatie van de zomerkermis. Even dreigden de kermisreizigers ermee de kermis af te gelasten. Uiteindelijk werd er na lang onderhandelen een akkoord bekomen waardoor onze kermis alsnog kon plaatsvinden.

Toch kwam deze heisa niet heel onverwacht. Het kermisreglement werd vlak voor de zomer in een gemeenteraadscommissie (5 juni jl.) besproken. Op de vraag van Vlaams Belangraadslid Andy Bonnyns antwoordde de Schepen dat de kermisreizigers geen enkele inspraak kregen. Ondanks het feit dat er voordien maar liefst 3 overlegmomenten hadden plaatsgevonden! Raadslid Bonnyns uitte eveneens zijn ongerustheid over het inperken van de kermis en over het feit dat het stadsbestuur zich enkel focust op gezinsvriendelijke attracties.

Helaas hield het stadsbestuur geen rekening met deze bedenkingen en opmerkingen. Met het gevolg dat Vlaams Belang als enige partij het kermisreglement niet goed keurde in de gemeenteraad van juni!

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag interpelleerde Vlaams Belang opnieuw het Schepencollege. Het Vlaams Belang drong erop aan dat het stadsbestuur samen met de kermisuitbaters nieuwe initiatieven neemt om van de zomerkermis terug een groot succes te maken. De bevoegde Schepen gaf alvast toe dat niet alles was verlopen zoals het moest. Hij beloofde dat er in oktober nieuw overleg zou plaatsvinden tussen de stad en de kermisuitbaters. Wij zijn alleszins benieuwd wat dit overleg zal opbrengen…

Uiteindelijk is het Vlaams Belang nog steeds van mening dat onze bevolking een grote, mooie en bruisende zomerkermis verdient. Natuurlijk kan je zoiets alleen maar bekomen wanneer er de nodige tijd en energie wordt ingestoken. Helaas is dat enthousiasme bij het stadsbestuur ver te zoeken. De kermisreizigers lieten alvast weten dat ze voor volgend jaar heel wat ambitieuze plannen hebben. Vlaams Belang hoopt dat het stadsbestuur bereid is om niet alleen te luisteren naar deze ideeën maar ook in de praktijk iets uitprobeert!!! Het kan uiteindelijk de kermis alleen maar ten goede komen.

Hoogachtend,

Andy Bonnyns
Gemeenteraadslid