Met de omzendbrief van het Brussels parket is duidelijk waar het met de toepassing van de Salduz-wet naar toe gaat: naar een situatie van grootschalige straffeloosheid en bijgevolg naar nog veel meer criminaliteit. Opnieuw moeten we dus vaststellen dat Justitie in België de criminaliteit aanwakkert in plaats van ze te bestrijden. Maar het moet gezegd dat vooral de politiek met de Salduz-wet verantwoordelijk is voor deze aberratie.

Maandenlang werd deze wet door de Senaat voorbereid en besproken. Daarin werden veel te veel bijkomende rechten en formalismen toegekend ten voordele van de verdachten, terwijl deze lang niet allemaal door Europa worden opgelegd. Topverantwoordelijken uit het Openbaar Ministerie en de politiewereld waarschuwden tijdens hoorzittingen voor de nefaste gevolgen van deze wet. Het Vlaams Belang heeft als enige partij consequent de nieuwe Salduz-wet bestreden, zowel in Senaat als Kamer. Tijdens de plenaire debatten hadden we dan ook gewaarschuwd: “Deze wet versterkt de positie van de verdachten, bemoeilijkt de waarheidsvinding en bemoeilijkt het werk van politie, parketten en onderzoeksrechters in aanzienlijke mate. Het Vlaams Belang zal dan ook met veel overtuiging tegenstemmen.” We stonden met onze kritiek en tegenstem helaas alleen.

Vandaag blijkt dat de wetgeving in het grootste arrondissement van het land onuitvoerbaar is en dat zware criminelen vanaf nu het signaal krijgen dat ze na hun arrestatie systematisch zullen worden vrijgelaten. Wat lijnrecht het tegenovergestelde is van een lik-op-stuk-beleid.

Dit is zodanig grotesk dat Brussel hierdoor meer dan ooit als magneet en draaischijf zal functioneren voor geboefte allerhande. Overal in Europa en daarbuiten klinkt nu het signaal dat tientallen ernstige misdrijven in de praktijk onbestraft zullen blijven, want zelfs niet meer gekoppeld aan een verhoor en een kort celverblijf. Criminelen van allerlei slag kunnen hierdoor ongestoord hun werkzaamheden verderzetten, zelfs na betrapping op heterdaad. Ten gevolge van het lakse beleid van parket en onderzoeksrechters was het reeds uitzonderlijk dat men in Brussel langer dan 24 uur werd aangehouden. Nu valt bij het gros van de misdrijven zelfs het meest minimale verhoor weg. Dit zal leiden tot een totale ontmoediging bij de politiediensten en tot het wegvluchten van grote aantallen bekwame en gemotiveerde politiemensen uit Brussel. De hoofdstad en ruime omgeving worden hierdoor overgelaten aan de chaos.

Hoe dan ook moet de omzendbrief van het Brussels parket meteen en integraal worden ingetrokken. De houding van Justitieminister Turtelboom (“Elk parket is vrij in zijn doen en laten”) is dan ook bijzonder wereldvreemd. Het Vlaams Belang eist de onmiddellijke bijeenroeping van de commissies Justitie van Kamer en Senaat, zodat de minister meteen ter verantwoording kan geroepen worden.

Bart Laeremans
Senator
0476 46 98 85

Bijlage: tussenkomst in de senaat 11/3/2011