Op 16 oktober jl. was het exact 30 jaar geleden dat Vlaams Blok Liedekerke (nu Vlaams Belang Liedekerke) boven de doopvont gehouden werd. Enkele ‘toenmalige’ jongeren, samen met een oudgediende waren de stichters in een periode waar het helemaal niet evident was om zich actief in te zetten voor het ‘Blok’.

Sindsdien waren er zogenaamde ups en down in de afdeling maar er is tot op heden steeds een politieke vertegenwoordiger geweest.

Er zijn momenteel plannen om met een 2.0-versie van de afdeling door te starten. Opnieuw zijn er een aantal jongeren en nog steeds is er de oudgediende die samen de toekomst voorbereiden. U hoort daar binnenkort meer over. Interesse om kennis te maken, mail gerust naar vbliedekerke@gmail.com .