Jan Laeremans: “Wakker worden, Weyts! Voorzie dringend voldoende ondersteuning voor de kleuterscholen, dan is die slaaptaks niet nodig.”

Het Vlaams Belang kant zich tegen de slaaptaks die door steeds meer scholen wordt aangerekend voor kleuters die een dutje doen en roept minister van Onderwijs Ben Weyts op dringend de beloofde extra middelen aan het kleuteronderwijs toe te kennen.

Het is een geode zaak dat de jongste kleuters de kans krijgen om op school een dutje te kunnen doen, want tegen de middag zijn zij vaak al oververmoeid. Veel scholen hebben evenwel de ruimte niet daarvoor, noch de omkadering om dat mogelijk te maken en dat is jammer.

Jan Laeremans, lid van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement, legt uit: “Momenteel heeft een kleuterschool per 35 kleuters immers maar recht op 8 uur kinderverzorger, en ze krijgt er amper 1 uur bij per 55 kleuters. Dat is véél te weinig. Minister Weyts beloofde wel 70 miljoen euro extra middelen voor de kleuterscholen voor dit jaar, maar daar is op de werkvloer nog niets van te merken. En dus kan je het meemaken dat een instapklas van 20 kleuters in een school van 90 kleuters in het beste geval amper 2 uur hulp krijgt per dag – nog zonder eventuele slaapbewaking.”

Het Vlaams Belang wil dat de beloofde en voorziene extra ondersteuning van het kleuteronderwijs dringend wordt toegekend, liefst nog tegen het derde trimester van dit schooljaar. Jan Laeremans: “Ik vraag dus dat de minister eindelijk wakker schiet. Onze parlementaire vragen hierover worden vandaag ingediend. Met extra ondersteuning is het doorrekenen van een slaaptaks aan de ouders niet nodig.”

Wim Van Osselaer Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang