Op maandag 17 december vorig jaar, lag het budget van 2013 ter goedkeuring op de gemeenteraad in Diest. Vlaams Belang heeft deze niet goedgekeurd omdat wij niet akkoord gingen met de begroting van verschillende posten en het invoeren van enkele nieuwe taksen. Eén daarvan was de nieuwe belasting die werd ingevoerd op de verwerking van huisvuil. Dit kost het stadsbestuur jaarlijks 1,4 miljoen euro. Vanaf dit jaar zal elk gezin hiervoor 50 € extra betalen. Aangezien de belastingdruk in Diest al hoger is dan in de gemiddelde Vlaamse gemeenten vinden wij deze beslissing onaanvaardbaar. Zeker als men bekijkt welke grote en dure projecten het stadsbestuur de afgelopen jaren heeft opgestart. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de overbodige aankoop van de Citadel. Daarbij komt ook nog eens dat het stadsbestuur reeds een groot deel van onze financiële reserves heeft opgebruikt. Dat gaat ongetwijfeld gevolgen hebben in de toekomst!!!

Opmerkelijk was dat al de dag nadien alle inwoners een infobrochure in de brievenbus kregen over het budget van 2013. Het budget dat pas de dag ervoor werd goedgekeurd door de meerderheid in de gemeenteraad! In deze brochure kondigde het stadsbestuur aan dat, ondanks de crisis, de basis- en personenbelastingen en de onroerende voorheffing ongewijzigd blijven. Na al dat “goede” nieuws werd er helemaal op het einde toch vermeld dat alle Diestse gezinnen jaarlijks een extra huisvuilbelasting van 50 € moeten betalen. Het stadsbestuur verhoogt de belastingen dus niet, ze vinden er gewoon nieuwe uit!!!

Vlaams Belang betreurt dat het Diestse stadsbestuur het niet nodig achtte om de beslissing van de gemeenteraad af te wachten alvorens deze brochure te laten drukken en te verdelen. Tijdens de gemeenteraad van februari kwam heel deze kwestie nog eens ter sprake. Burgemeester Laurys wist ons te vertellen dat de infobrochure “slechts” 3.208,10 € heeft gekost. Volgens hem kon er ook niet gewacht worden met het versturen van deze brochure. Anders moesten ze nog een maand wachten om de informatie te laten verschijnen in de eerstvolgende editie van ’t Kletske. Wat ons betreft maar zwakke argumenten…

Wij zijn dan ook enorm verontwaardigd over de manier waarop het stadsbestuur aan politiek doet. Het Diestse stadsbestuur zet de hele gemeenteraad gewoon te kijk door hun manier van handelen. Dat het stadsbestuur nieuwe belastingen invoert is hun verantwoordelijkheid maar wij verwachten wel dat zij hun beleid en hun plannen eerst komen verantwoorden aan de gemeenteraadsleden nog voor de infobrochure gedrukt wordt en men de burger hierover informeert!