Op amper vier jaar steeg de import van eieren in Vlaanderen met 20 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v). Ook zijn er momenteel 33 procent minder pluimveebedrijven dan in 2006. “Dat de eieren ruim een derde duurder zijn dan vorig jaar is een gevolg van een falend landbouwbeleid”, zegt Sintobin. “De cd&v draagt met hun ‘minder-minder-minder’-politiek hierin een immense verantwoordelijkheid.”
Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen steeds afhankelijker is van het buitenland voor het verbruik van eieren. In 2018 werd voor 62 ton aan eieren ingevoerd, in 2022 was dit met 74 ton al 20procent meer. In de cijfers van 2022 is de maand december zelfs nog niet meegerekend. De belangrijkste handelspartner voor de invoer van eieren blijkt Nederland te zijn. Maar ook in Nederland worden momenteel regels vastgelegd om het aantal dieren op de pluimveebedrijven fors te verminderen. In Vlaanderen wil men een reductie van 60 procent van de stikstofuitstoot bereiken.

Om Nederland te vervangen, kijken Vlaanderen en de Europese Unie naar Oekraïne. Zo is nu reeds 2/3 van de import van eieren in de EU afkomstig vanuit Oekraïne. De eieren die in Oekraïne geproduceerd worden, komen uit kooien die in de Europese Unie al sinds 2012 verboden zijn. “Dierenwelzijn is daar onbestaande”, vervolgt Sintobin. “De kippen hebben daar een leefruimte ter grootte van ongeveer een A4-pagina, zonder stok, nest of strooisel.”

Een derde minder Vlaamse pluimveebedrijven op amper 14 jaar

Het aantal Vlaamse pluimveebedrijven neemt in snel tempo af. In 2006 waren er in Vlaanderen nog 488 bedrijven met minstens 100 leghennen, eind 2020 waren dit er 326. Een daling van 33 procent. In Antwerpen daalde dit cijfer van 153 naar 93, en in West-Vlaanderen was een daling van 187 naar 128 bedrijven. Ook in Oost-Vlaanderen daalde het aantal bedrijven fors: van 98 naar 61.

Sintobin wijst het landbouwbeleid aan als de schuldige voor deze situatie: “Er haken al jaren steeds meer Vlaamse landbouwers af door het pestbeleid van de Vlaamse Regering in zijn geheel en de cd&v-landbouwministers in het bijzonder. Dan is het logisch dat we afhankelijk worden van het buitenland en de eieren duurder zijn dan ooit.”

“Ook de N-VA, die al 20 jaar onafgebroken in de Vlaamse Regering zetelt, is verantwoordelijk”, merkt Sintobin tot slot op. “Het is ronduit schijnheilig hoe die partij naar eigen zeggen een grote voorstander van dierenwelzijn is, maar er wel geen probleem mee heeft dat verwaarloosde Oekraïense kippen van een multinational de kippen van onze familiale landbouwbedrijven vervangen.”