Het Vlaams Belang reageert uitermate tevreden op de conclusie van de KPMG-studie, waaruit blijkt dat de 20N/80F-verhouding bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV onjuist was en moet hervormd worden in een verhouding 33N/66F.

Dit is exact hetgeen het Vlaams Belang van meet af aan had gezegd. Zodra dit waanzinnige akkoord was beklonken, heeft het Vlaams Belang met uitvoerige nota’s en cijfergegevens aangetoond dat de 20/80-verhouding gebaseerd was op valse cijfers. Op basis van deze absurde verhouding werd beslist om onmiddellijk 50 bijkomende Franstalige magistraten te benoemen en 226 griffiebedienden. Tegelijkertijd werd de job van 23 Nederlandstalige magistraten en 198 bedienden op de tocht gezet. Deze mensen werden letterlijk “in uitdoving” geplaatst. De valse taalgegevens hebben met andere woorden geleid tot diefstal van tientallen Vlaamse jobs en tot grote moeilijkheden voor de rechtsbedeling voor de Nederlandstaligen.

In de wetgeving werd bovendien verankerd dat aan het aantal Franstalige magistraten niet meer kan geraakt worden; het aantal Nederlandstalige magistraten zou eventueel opnieuw kunnen stijgen op basis van de werklastmeting. Het bedrog van de onrechtmatige verhoging van de Franstalige kaders werd dus van meet af in de wetgeving ingebakken.

Nu door middel van een externe en volstrekt onafhankelijke doorlichting definitief is vastgesteld dat de Vlaamse onderhandelaars zich volkomen hebben laten misleiden met valse cijfers, volstaat het niet dat het aantal Nederlandstalige magistraten en griffiers opnieuw wordt opgetrokken. Tegelijk moet het teveel aan Franstalige magistraten geschrapt worden. Het kan immers niet zijn dat rechten en jobs verworven worden op basis van bedrog. In elk normaal rechtsverkeer leidt bedrog tot de nietigheid van een overeenkomst. De handhaving van de onrechtmatige kaders zou neerkomen op onbehoorlijk bestuur en op pure geldverspilling.

De Franstalige Brusselse magistraten hebben al woedend gereageerd in de krant La Libre Belgique (bijlage)en vinden het schandelijk dat voor deze doorlichting een privébedrijf werd ingeschakeld. Blijkbaar betreuren deze magistraten dat een privéfirma met een hoge professionele reputatie moeilijker te manipuleren is dan een overheidsinstantie. Zo mogelijk nog straffer is dat ze durven aanvoeren dat de bevolkingsverhoudingen moeten gerespecteerd worden. Juist daarom is een 20/80-verhouding hopeloos onrechtvaardig, vermits Halle-Vilvoorde deel uitmaakt van het arrondissement Brussel.

Het Vlaams Belang is de leugens en het bedrog van de Franstalige magistraten meer dan beu. We herinneren eraan dat het Luc Hennart was, de Franstalige voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die weigerde om de juiste cijfers ter beschikking te stellen van de Hoge Raad van Justitie en die bij herhaling openlijk gelogen heeft over de reële werkverhoudingen in zijn rechtbank. Het laatste wat men mag verwachten van magistraten is dat ze de bevolking wetens en willens beliegen en bedriegen. Vanzelfsprekend zal de minister van Justitie hierover vandaag (in de Kamercommissie) en morgen (in de plenaire Senaat) ondervraagd worden.

Bart Laeremans
Senator

Bert Schoofs
Volksvertegenwoordiger