Op 27.08.21 velt de rechtbank vonnis inzake de koperdiefstal die op 08.06.21 te Zaventem door 3 dieven werd gepleegd. Het waren recidivisten, veelplegers. Desondanks stelt hun verdediging dat de maatschappelijk impact van hun daden maar beperkt is en dat veroordeling tot een werkstraf zal volstaan…..

De impact van hun daden is beperkt”…: kan het idioter en meer verwerpelijk?… Honderden gezinnen -ook in onze streek- werden de laatste jaren geconfronteerd met grafschennis gepleegd door koperdieven. Kruisbeelden en objecten voor het eerbetoon aan de overledenen verdwenen en meestal ging dit gepaard met zware beschadiging aan de grafsteen. Beperkte impact? Vraag het aan die families. Honderden openbare en privé monumenten, gebouwen en kunstwerken werden de laatste jaren gevandaliseerd en van koper ontdaan. Denken we aan het verdwijnen van de afvoerbuizen en goten van de basiliek van Koekelberg. Schenden van het patrimonium: beperkte impact? De burger betaalt. Het is schering en inslag dat in magazijnen en depots wordt ingebroken en platen, kabels en objecten die koper bevatten worden ontvreemd. De economische activiteit loopt hierdoor vertraging en schade op. Beperkte impact? Ondanks de beschermende maatregelen die getroffen werden ligt de infrastructuur van ons spoorwegnet nog steeds in het vizier van de kopercriminelen. Bekabeling wordt gedemonteerd; apparatuur ontmanteld. Dit alles zonder enige morele bedenking en zonder oog voor de consequenties van hun daden. Beperkte impact? Sabotage van het spoorwegnet staat gelijk met poging tot moord.

Als er een gradatie in ernst en zwaarte van diefstallen bestaat, behoort koperdiefstal zeker tot de top tien. We hopen dan ook dat de rechtbank het argument en de kwalificatie “beperkte impact” van tafel zal vegen en tot het toekennen van de zwaarste straffen zal overgaan.

LM