Vraag van Daniël Fonteyne

De Verenigde Naties maken wereldwijd werk van het planten van 13 miljard nieuwe bomen. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen is de trekker van de op 1 augustus 2008 gestarte campagne “1 miljoen bomen voor Vlaanderen”, die over een periode van vier jaar zal lopen. Ze tracht daarmee, samen met Groenhart en het Agentschap voor Natuur en Bos, zoveel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren voor het belang van bomen en bossen en ze te stimuleren om bomen en bossen te planten. Nu deze campagne afgelopen is stelde ik graag volgende 2 vragen.

1. Welke initiatieven heeft de deputatie genomen om deze campagne te ondersteunen?
2. Kan de deputatie meedelen hoeveel bomen in het kader van deze campagne reeds werden aangeplant/geregistreerd in onze provincie?