Provincieraad – Schriftelijke vragen

Schietstanden

Antwoord van 21/3/2016 op vraag van Jan Laeremans Geacht raadslid, Betreft: uw vraag van 24/02/2016 i.v.m. de noodzaak van voldoende schietstanden. 1. Zijn er voldoende schietstanden om elke agent 4x /jaar te laten trainen?...

Asfaltcentrale Grimbergen

Vraag van Jan Laeremans De asfaltcentrale te Grimbergen is vorige maand in het nieuws gekomen omwille van sterke geurhinder. De deputatie heeft een volgens mijn informatie verschillende milieuvergunningen toegekend aan de asfaltcentrale op de...