Schietstanden

Schietstanden

Antwoord van 21/3/2016 op vraag van Jan Laeremans Geacht raadslid, Betreft: uw vraag van 24/02/2016 i.v.m. de noodzaak van voldoende schietstanden. 1. Zijn er voldoende schietstanden om elke agent 4x /jaar te laten trainen? Er dient een onderscheid te worden gemaakt...
Asfaltcentrale Grimbergen

Asfaltcentrale Grimbergen

Vraag van Jan Laeremans De asfaltcentrale te Grimbergen is vorige maand in het nieuws gekomen omwille van sterke geurhinder. De deputatie heeft een volgens mijn informatie verschillende milieuvergunningen toegekend aan de asfaltcentrale op de Westvaartdijk in...
Aanleg van een ring rond Asse

Aanleg van een ring rond Asse

Vraag van Mireille Buyse In een radiobericht van 17 december hoorden we dat de spooroverweg in Asse weer eens geblokkeerd was en voor ellenlange files zorgde op de N9. Tegenwoordig heeft men bijna een half uur nodig om amper 3 km op deze “trage weg” te rijden en door...