Provincieraad 2012 programma

Uitgebreid programma: klik hier

Speerpunten

1. Strijden voor het Vlaams karakter
Onze provincie en vooral de regio Halle-Vilvoorde wordt overspoeld door duizenden (HV alleen al meer dan 6000) inwijkelingen per jaar. Aan Di Rupo deden CD&V, SP.a, VLD en Groen bovendien nog zware toegevingen om onze streek juridisch en politiek verder te laten verfransen. Vlaamse regering en provincie (dus mét N-VA) boden geen weerwerk. Zij voeren een hopeloos “integratiebeleid” dat neerkomt op dweilen met de kraan open… Alleen het Vlaams Belang gaat voluit in het verzet tegen de Brusselse machtshonger.Het Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen de verdere uitbreiding van het Brussels Gewest via de “Brusselse Metropolitane Gemeenschap” en de daaraan gekoppelde Franstalige inmenging in onze streek.

2. Vechten voor een veilige streek
Dankzij ons oppositiewerk werden onze recreatiedomeinen weer veiliger. Een hoger tarief voor niet-Vlaams-Brabanders en een strenge aanpak deden Brusselse herrieschoppers wegblijven!
De provincie moet nu de strijd tegen de criminaliteit (bv. 9100 inbraken in 2011!) opvoeren via buurtinformatienetwerken en een netwerk van slimme camera’s.

3. Betaalbaar wonen
Jonge koppels vinden hier amper betaalbare woningen. Wij willen het anders! Draai de immigratiekraan zoveel mogelijk dicht, maak Brussel weer leefbaar en bepaal dat wie wil genieten van onze sociale huisvesting, eerst minstens 3 jaar bijdraagt aan het systeem. Laat de Vlaamse regering, provincie en Vlabinvest een veel massiever woonbeleid voeren, met duidelijke voorrang voor Nederlandstaligen.

4. Trots op onze eigenheid
Wij moeten ons niet aanpassen aan de nieuwkomers, maar zij aan ons! Ons welzijnsbeleid hoeft dus niet multicultureel te zijn en onze politici moeten veel kritischer worden tegenover de EU, waaraan wij veel te veel betalen. De provincie én onze gemeenten moeten weigeren om deel uit te maken van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel.

5. Oplossen verkeersinfarct
De files op de Brusselse ring zullen nog toenemen met Uplace. Wij willen de Ring voltooien in het zuiden, via een tunnel van Vorst naar Oudergem.
We vragen ook dat Leuven en het Hageland beter ontsloten zouden worden richting Antwerpen, zowel over de weg als met het openbaar vervoer.

6. Ondersteuning onderwijs in Vlaamse Rand
Onze scholen verbrusselen in snel tempo, maar krijgen daar nauwelijks extra middelen voor van de Vlaamse regering. Wij willen taalbadklassen en extra omkadering; de provincie kan alvast bijdragen door taaltesten voor haar rekening te nemen.