11 juli was een “werkdag” voor onze Zemstse bestuursleden. Zij stelden een “snoepzakje” samen dat ze met de voorziene CD bezorgden aan de afdelingsleden, sympathisanten en de personen die de Vlaamse leeuwenvlag uithingen. Hilde en Billy organiseerden en superviseerden de uitdeling. De uitdelers werden door de Zemstenaars met sympathie en goedkeuring ontvangen.

Als volkspartij hechten wij groot belang aan het contact met de gewone man/vrouw. Wij nemen de noden en bekommernissen van het volk ter harte. Duidelijk was dat de sympathie voor de partij groeit…

IMG_0336

IMG_0340
Zemst trok met CD en snoepgoed de baan op…