Provincie herstelt stroomkasten op doortrekkersterrein (HLN za 16/11)

Op het doortrekkersterrein in Huizingen werden enkele beschadigde elektriciteitskasten hersteld. Dat kostte de deputatie 68.000euro.
De kasten op het terrein voor woonwagens langs de Henri Torleylaan raakten maanden geleden al beschadigd. De provincie, die het terrein beheert, diende klacht in tegen onbekenden.
Maar de daders zijn tot op heden nog niet gevonden.
Provincieraadslid Jan Laermans (Vlaams Belang) had vragen bij het prijskaartje voor de herstelling van de stroomkasten en vroeg de deputatie om meer duidelijkheid.
Die liet weten dat er gekozen werd voor een grondige herstelling, met nieuwe ondergrondse voedingen vanuit de container naar de verschillende verdeelpunten. Er werd ook rekening gehouden met graafwerken, een nieuw elektrisch hoofdbord, nieuwe verharding na die graafwerken en nieuwe elektrische verdeelpunten in betonnen blokken, zodat het geheel bestand zou zijn tegen vandalisme. Laeremans vroeg zich voorts ook af waarom de kwestie nooit op de deputatievergadering besproken werd, terwijl allerlei andere pietluttigheden volgens hem wel op die vergadering besproken worden.
De deputatie liet dan weer weten dat dit niet hoefde omdat er een installatieverantwoordelijke is aangesteld die zelf de nodige beslissingen kan nemen.
(BKH)

vandalisme