Bij 8 op 10 feiten worden daders niet gevonden

Van de 5.145 geregistreerde feiten die in 2015 in de politiezone Zennevallei (Halle-Beersel-Sint-Pieters-Leeuw) werden geregistreerd konden er bij amper 1060 daders aan worden gekoppeld. Dat blijkt uit cijfers die korpschef Crispel gisteren bekendmaakte op de politieraad.

Van de drie Zennegemeenten ligt de criminaliteitsgraad het hoogst in Halle. Per 1000 inwoners werden in de Mariastad 58 criminele feiten vastgesteld, gevolgd door Beersel met 55 en Sint-Pieters-Leeuw met 48 feiten. Niettegenstaande de globale daling van het aantal geregistreerde feiten tegenover 2014, blijven de cijfers zorgwekkend hoog. Dagelijks ondergaan de drie gemeenten niet minder dan 14 criminele feiten.

Opmerkelijk is ook de lage ophelderingsgraad. Van de 5.145 geregistreerde feiten werden er slechts bij 1060 daders ingerekend. Dat betekent dat bij 8 op de 10 feiten de daders per definitie vrijuit gaan. Naast de lakse opvolging bij justitie resulteert dat in een quasi totale straffeloosheid voor zogenaamde ‘kleine criminaliteit’ (inbraken, diefstallen,…).

Al even treffend zijn de cijfers over de herkomst van de daders. Zo blijken bijna 1 op 2 daders niet woonachtig in een van de drie Zennegemeenten. 1 op 5 daders komt uit Brussel. Hoewel het politierapport geen gegevens voorziet over de nationaliteit van de daders, tonen de statistieken betreffende de samenstelling van de gevangenisbevolking aan dat autochtone delinquenten amper voorkomen in de verbloemde categorie ‘kleine criminaliteit’. De nabijheid en de disproportionele criminaliteitsgraad van de hoofdstad versterkt die these.

Verder reageert het Vlaams Belang tevreden om eindelijk terrorisme en radicalisering in het strategisch plan op te nemen. Zo werden in het kader naar de aanslagen ook verdachten opgepakt en huiszoekingen verricht in Sint-Pieters-Leeuw.