In Beersel blijft sluikstort en zwerfvuil een plaag. Dagelijks wordt er zo’n 400 kilogram afval gedumpt. Tot die onthutsende vaststelling komt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans na een vraag aan het gemeentebestuur.  

Vorig jaar haalden de Beerselse gemeentediensten 145 ton sluikstort en zwerfvuil op. Die hoeveelheid komt neer op een gemiddelde van 397 kilogram afval per dag. Op 10 jaar gaat het om een toename van 70 procent. Zo stond de teller in 2009 ‘slechts’ op 87 ton. De opruiming kostte de gemeente de afgelopen vier jaar al een fortuin.  De kostprijs voor de belastingbetaler voor de afgelopen vier jaar loopt op tot 104.000 euro. “Geld dat de gemeente goed zou kunnen gebruiken voor de aanleg van betere fietspaden of de afbouw van de schulden”, aldus Slootmans.

Slootmans pleit dan ook voor de harde aanpak en een forse verhoging van de pakkans door middel van cameratoezicht op de pijnpunten. “We moeten opnieuw focussen op het aanpakken van de overtreders in plaats van het bestraffen van de goede leerlingen door het wegnemen van vuilnisbakken omdat ze zogezegd een ‘aanzuigeffect’ zouden hebben.” Uit cijfers die het Vlaams Belang-raadslid opvroeg blijkt dat de pakkans in Beersel echter uiterst beperkt is. “Het afgelopen jaar werden er welgeteld 15 GAS-boetes opgelegd en 1 proces-verbaal opgesteld. Dat komt neer op 1 boete per 10 ton afval”, aldus Slootmans.

De burgerbevraging die de gemeente in het voorjaar organiseerde, toonde al aan dat sluikstort een van de zaken is waar de Beerselaar zich blauw aan ergert. Een meerderheid van de inwoners bleek van mening dat overtredingen zoals sluikstorten en andere milieumisdrijven strenger moeten worden aangepakt. Slootmans: “De meerderheid van CD&V, N-VA en Open VLD is er bijna een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds niet in geslaagd een beleidsplan op te maken. Het lijkt mij alvast noodzakelijk dat de aanpak van sluikstort en zwerfvuil een prioritair hoofdstuk wordt.”