Speurders van de federale politie die met een verouderde – en dus vervuilende – dienstwagen een lage-emissiezone (LEZ) binnenrijden, moeten zelf de aankoop van een dagpas voorfinancieren. Dit is het geval in Antwerpen, Brussel en Gent. Dagpassen kosten 10 à 35 euro, óók voor de politie. Als de speurders die niet kopen, krijgt de politie een boete tot 350 euro. Het geld voor de dagpassen moeten ze uit eigen zak voorschieten. Soms krijgen ze dat na twee maanden terugbetaald, in andere gevallen moeten ze er meer dan een jaar op wachten. Tenminste 425 federale politievoertuigen komen niet in aanmerk ing voor de LEZ-criteria.

Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) bond de kat de bel aan en ondervroeg in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) hierover. Volgens cijfers van de minister kreeg de federale politie in 2018 vijf LEZ-boetes en in 2019 één. Ze werden allemaal geschrapt omdat de voertuigen wel aan de voorwaarden voldeden. Met de voertuigen voor operationele doeleinden zijn er dus geen problemen, ofwel omdat ze voldoen aan de emissievoorwaarden ofwel omdat ze op de zogenaamde witte lijsten staan als prioritaire voertuigen.

Problematisch is wel dat er 425 politievoertuigen de LEZ’s van Brussel, Antwerpen en Gent niet binnen mogen. Dit zijn voertuigen voor administratieve of logistieke doeleinden. De federale politie streeft ernaar om dergelijke voertuigen buiten de LEZ te houden en zo dagpassen te vermijden.

“Ik blijf het onvoorstelbaar vinden dat politievoertuigen drie van onze steden niet in mogen”, zo reageert Depoortere verbijsterd. “Soms moet het algemeen belang primeren op andere belangen, voertuigen van nooddiensten kunnen in dringende omstandigheden ook door het rood rijden. Aan de minister om hierin verandering te brengen en oplossingen te zoeken.”