Op de gemeenteraad van 23 januari lag de aankoop van de gronden voor de sporthal in de Kalvenne ter stemming. Hier hangt een prijskaartje van 150.000€ aan vast!!

Het Vlaams Belang betreurt dat de gemeente verder gaat met deze plannen zonder naar de mening van de burger te vragen in een referendum.

Zoals reeds eerder aangekondigd is het Vlaams Belang niet tegen sport en een bijgaande sporthal maar de locatie en het financieel avontuur waarin de gemeente dan terecht komt is naar ons inziens onverantwoord. Het geld van de gronden kan beter gebruikt worden voor de renovatie van de turnzalen in Tremelo en Baal en samenwerking met nabijgelegen gemeenten.

In een online bevraging van het bureau iVOX en “Het Nieuwsblad” over de gemeenten kwam ook Tremelo aan bod. Opmerkelijk was dat 55,3% wil dat er in onze gemeente bespaard wordt op grote infrastructuurwerken. Dit is voor het Vlaams Belang het bewijs dat we het bij het rechte eind hebben en de burger niet staat te springen voor een sporthal in de Kalvenne.

Spijtig genoeg blijft de gemeente volharden in de boosheid en wil ze haar plannen toch doorduwen. Tremelo zal nooit meer zijn zoals het was!

Alain Verschaeren
Gemeenteraadslid Vlaams Belang Tremelo