Vraag van Mireille Buyse

Dienst financiën – i.v.m. het aantal moskeeën in Vlaams-Brabant
1. Hoeveel moskeeën telt Vlaams-Brabant op dit ogenblik? Graag naam van de gemeente of stad bij vermelden
2. Tot welke strekking behoort iedere moskee?
3. Hoeveel erkenningsdossiers liggen nog klaar?

Antwoord van 25 februari 2014

Betreft: uw vraag van 03.20.2014 i.v.m. het aantal moskeeën in Vlaams-Brabant

1. De provinciale administratie weet niet hoeveel moskeeën er in Vlaams-Brabant zijn.

Het provinciebestuur is onbevoegd om erediensten te erkennen.
Er zijn 2 erkende moskeeën waarvoor de provincie een toelage betaalt:
– Al Ihsaan te Leuven
– Beraat te Diest

2. Wij weten niet wat er bedoeld wordt met ‘strekking’?

3. Het Executief van de Moslims is momenteel in lopende zaken. Wij ontvangen geen nieuwe dossiers voor erkenning.