Vlaams Belang wil voorwaarden strenger maken.

In 2019 hebben 39.380 mensen de Belgische nationaliteit verworven. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2002. Dat blijkt vandaag uit gegevens van het statistiekbureau Statbel. Volgens het Vlaams Belang zijn de regels om de Belgische nationaliteit te kunnen krijgen niet streng genoeg. De Vlaams-nationalistische partij diende dan ook een wetsvoorstel in om de regels te verstrengen.

In 2012 werd de beruchte ‘Snel Belg’-wet officieel afgeschaft. Daarmee werden weliswaar eindelijk een aantal aberraties weggewerkt, maar feit blijft dat de wijzigingen lang niet ver genoeg gingen. “Om de nationaliteit te verwerven, blijven de voorwaarden en de vereisten nog altijd te laks en te vrijblijvend. Samengevat kan gesteld worden dat de ‘Snel Belg’-wet in het beste geval werd vervangen door een ‘Vlotjes Belg’-wet”, aldus Vlaams Belang Kamerlid Ortwin Depoortere die het wetsvoorstel indiende.

Ten opzichte van 2018 (36.200) steeg het aantal ‘Nieuwe Belgen’ met bijna 9 procent. Opnieuw zijn het voornamelijk Marokkanen die Belg werden – 4840 in 2019.

In de nationaliteitsverwerving moet het internationaal gehanteerde principe van ‘goed burgerschap’ centraal staan. Enkel diegenen die aantonen dat zij voldoende lang – minstens tien jaar – ononderbroken en legaal in het land verblijven, blijk geven van goed burgerschap, daadwerkelijk geïntegreerd zijn en economisch actief bijdragen aan onze samenleving kunnen in aanmerking komen voor de Belgische nationaliteit.  De nationaliteit moet opnieuw verdiend worden, en mag niet langer een soort voordeelkaart van de nv België zijn, die men enkel aanvaardt omdat ze toegang geeft tot een aantal voordelen.

Daarom diende het Vlaams Belang een wetsvoorstel in om een aantal criteria tot het bekomen van de nationaliteit te verstrengen, teneinde een grotere garantie te hebben op een echte binding met het land waarvan men de nationaliteit wenst te bekomen.  Ortwin Depoortere: “Zo lijkt het ons niet meer dan billijk om een verblijfsperiode van minstens tien jaar voor te stellen vooraleer men de nationaliteit kan aanvragen.” De huidige termijn van amper vijf jaar vindt het Vlaams Belang veel te kort.

Stijn Hiers
Fractiesecretaris